Conclusies en aanbevelingen

De academische werkplaatsen zijn 6 jaar lang gevolgd om te kijken of de doelen gehaald zouden worden.

Lees verder ↓

Doelen in hoge mate gerealiseerd

Conclusie: De academische werkplaatsen hebben relevante, toepasbare en gedragen kennis en producten voor de jeugdsector opgeleverd. Het samenwerkingsconcept van de academische werkplaats is krachtig en – gezien de geografische spreiding – ook landelijk inzetbaar.

Succesformule ontrafeld:

  • Praktijkgericht én wetenschappelijk onderzoek;
  • Investeren in afstemming en gezamenlijke besluitvorming;
  • Samenwerking in concrete projecten;
  • Het incorporeren van belangen van partnerorganisaties;
  • Een open samenwerkingsverband;
  • Actieve evaluatie van inhoud én proces van samenwerken;
  • Uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken.
Ambitieus

Conclusie: Bij het opzetten van de werkplaatsen lag de lat hoog. In de praktijk bleek dat er vaak veel meer energie, tijd en soms ook financiële middelen nodig waren voor het realiseren van alle ambitieuze doelen en plannen.

Aanbeveling: Maak plannen weerbaarder door al in een vroeg stadium na te denken over risico’s en mogelijke alternatieven.

Duurzame verankering

Conclusie: Het lukt sommige werkplaatsen de toekomst zeker te stellen door het realiseren van regionale financiering. Bij andere moet daar nog invulling aan worden gegeven.

Aanbeveling: ZonMw kan zorgen dat de urgentie van het duurzaam verankeren tijdig gevoeld wordt door bijvoorbeeld van meet af aan cofinanciering vanuit de partners te vragen voor de basisinfrastructuur van de werkplaats.

Implementeren is complex

Conclusie: Het implementeren van resultaten is een essentieel sluitstuk. Dat is soms goed gelukt, maar tegelijkertijd is er nog veel onbenut potentieel.

Aanbeveling: Overwogen kan worden om implementatie te beleggen bij personen die daarin gespecialiseerd zijn, of bij een landelijk kennisinstituut. Het toewerken naar een betere infrastructuur voor het landelijk beschikbaar maken van kennis, methodieken en instrumenten blijft een belangrijke opgave.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan