1

Waarom is dit programma gestart?

Vijf vragen

Het programma heeft in de periode 2009-2016 6 regionale academische werkplaatsen jeugd gefinancierd. In de academische werkplaatsen zetten organisaties uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk zich samen in om praktijkgerichte kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen, te toetsen en in te voeren. Het ministerie van VWS is opdrachtgever. De 6 academische werkplaatsen jeugd hebben ieder op hun eigen manier regionaal de kennisinfrastructuur versterkt, door samenwerkingsverbanden op te zetten en daarbinnen praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

2

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma streefde naar de ontwikkeling van kennis die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf. Nieuwe methodieken en instrumenten moeten passen bij het dagelijkse werk en daadwerkelijk door professionals gebruikt worden. Uiteindelijk profiteren ouders en kinderen die een beroep doen op de jeugdhulp daarvan.

3

Met welke partijen werken de werkplaatsen samen?

Dat verschilt per werkplaats, maar de samenwerking bestaat altijd ten minste uit universiteiten, hogescholen, gemeenten, instellingen voor jeugdhulp en/of de jeugdgezondheidszorg uit de regio. Gezamenlijk stellen zij doelen op, maken plannen en voeren deze uit. Regelmatig overleggen alle werkplaatsen samen, om hun ervaringen en kennis te delen.

4

Wat zijn de concrete resultaten?

In totaal hebben de 6 academische werkplaatsen 31 onderzoeksprojecten afgerond en 15 methodieken ontwikkeld op het gebied van kindermishandeling, cliënt- en gezinsgericht werken, sturen op kwaliteit, forensische zorg, jeugdgezondheidszorg, angst en depressie, en op het thema beter samenwerken. Deze kennis en methodieken worden daadwerkelijk in de praktijk gebruikt om de zorg voor ouders en kinderen te verbeteren.

5

Hoe gaat het nu verder?

De 6 werkplaatsen zetten hun ervaring voort. Dit doen ze in het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015–2020). ZonMw financiert in dit programma 12 regionale werkplaatsen die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunen bij de transformatie in de jeugdsector. ZonMw zet zich er voor in dat de kennis voor álle gemeenten beschikbaar komt.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan