PROJECTLEIDER INSIDE-OUT AAN HET WOORD:

‘De werkplaats is een baken voor alle partijen’

Lees verder ↓

Het had even tijd nodig maar volgens projectleider Ron Scholte is de Academische Werkplaats Inside-Out in Nijmegen uitgegroeid tot een baken voor alle partijen. ‘Er is grote behoefte om met elkaar door te gaan.’ 

Scholte realiseert zich dat dat zo maar anders had kunnen lopen. ‘Door de transitie werden organisaties in zeker opzicht ook elkaars concurrent. Desondanks is de samenwerking er alleen maar steviger op geworden.’

Concrete problemen aanpakken
Het is wel een groeiproces geweest, vertelt Scholte. ‘In het begin moesten we in korte tijd heel veel werk verzetten. We hadden een ambitieus plan met 8 promovendi die in de praktijk werkten en parttime gingen promoveren. Het mooie van die werkwijze was wel dat er hele concrete problemen uit de praktijk van professionals werden aangepakt, vooral over de behandeling van angst en depressie.’

Netwerk
Die promotieonderzoeken werden binnen separate instellingen uitgevoerd. Ondertussen hadden de betrokken instellingen de tijd om naar elkaar toe te groeien.

Scholte: ‘Dat leidde ertoe dat we ook steeds meer gezamenlijk onderzoek gingen doen. We ontwikkelden ons als werkplaats tot een netwerk van organisaties die de zorg voor kinderen en jongeren wil verbeteren.’

Kloof verkleind
De werkplaats wordt inmiddels financieel gedragen door de participerende organisaties. Ook de Radboud Universiteit doet daaraan mee. ‘Door mensen uit de praktijk te laten promoveren, wordt de kloof tussen wetenschap en praktijk kleiner,’ zegt Scholte. Ook de goed bezochte masterclasses van de werkplaats, waarin praktijkwerkers kennis kunnen nemen van nieuwe wetenschappelijke inzichten, dragen daaraan bij.

Lees verder ↓

‘Er werden hele concrete problemen uit de praktijk van professionals aangepakt’

Cliëntbetrokkenheid

Projectleider Ron Scholte: ‘Dat we binnen Inside-Out zo intensief samenwerken met de cliëntenorganisatie Zorgbelang is deels ontstaan op aandringen van ZonMw. Dat heeft heel goed uitgepakt. Ze denken niet alleen mee in onze bestuurlijke organen, maar doen ook actief mee binnen een aantal uitvoeringstrajecten.’

‘Door mensen uit de praktijk te laten promoveren, wordt de kloof tussen wetenschap en praktijk kleiner’

Programma niet ingevoerd
Inmiddels wordt een aantal onderzoeksresultaten in de praktijk gebruikt. ‘Dat kan ook verrassend uitpakken’, zegt Scholte. ‘Een universeel preventieprogramma om angst en depressie bij kinderen te voorkomen, bleek geen effect te hebben. Dus dat hebben we juist niet ingevoerd. In plaats daarvan richten we ons nu op preventie bij kinderen die in een risicogroep zitten’.

Kennisagenda
Onlangs kwam de gemeente Nijmegen met het plan om samen met de werkplaats aan een gemeenschappelijke kennisagenda te werken. ‘Dat zou vroeger nooit gebeurd zijn, dus het geeft aan hoe goed de samenwerking functioneert’, vertelt Scholte. ‘De gemeente wil vooral ondersteuning bij het realiseren van de transformatiedoelen en het monitoren daarvan. Daar zijn we in een paar nieuwe projecten al mee bezig.’

Lees verder ↓

Samenwerkingsverband

Inside-Out is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen Pluryn/Hoenderloo Groep, Entréa, Gemeente Nijmegen, GGZ Oost Brabant, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Karakter, Pactum Jeugd en Opvoedhulp, Praktikon, Pro Persona, Radboud Universiteit Nijmegen, NijCare, Trimbos-instituut, en Zorgbelang Gelderland.

PRACHTPROJECT

Korte behandeling voor heftige trauma’s

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

Scharnierpunt tussen wetenschap en praktijk

Link naar pagina ↓

OVERZICHT

Alle projecten op een rij

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan