Thema Forensische Zorg

‘Je moet wel weten wat er op de groep gebeurt’

Als groepsleider was Marco Hammers betrokken bij de ontwikkeling van een observatiechecklist om psychische problemen en probleemgedrag snel te observeren bij forensische jongeren. Zijn taak was vooral om te zorgen dat de checklist ook in het dagelijkse werk bruikbaar is.

‘Jongeren die bij ons op de groep kwamen, moesten voorheen altijd zelf een lijst invullen. Maar dat deden ze natuurlijk niet geheel naar eer en geweten’, vertelt Hammers. Schaamte of angst dat rechters of ouders alles te weten komen wat ze invullen, weerhield hen ervan de volledige waarheid te vertellen.

SCREENING
Het gevolg daarvan was dat behandelingen deels op onvolledige en soms onjuiste informatie werden gebaseerd. Dat maakte het bijvoorbeeld lastig om suïcidale jongeren snel te screenen.

Dankzij het project ‘Non-verbale screening en diagnostiek’ waar Hammers aan meewerkte, worden nu ook de observaties van de groepsleiding structureel meegewogen.

APP
Bij elke overdracht vult de vertrekkende groepsleider voor elke jongere een kort vragenlijstje in. Dat wordt besproken met de groepsleider die de volgende dienst draait. Hammers: ‘Het werkt heel snel en makkelijk. Eerst deden we het nog met formulieren, maar nu gaat het via een simpele app.’

Het mooie is dat deze ‘observatiechecklist’ gebruikt wordt als overdrachts- én screeningsinstrument.

PLAN VAN AANPAK
Volgens Hammers kunnen er dankzij de checklist betere diagnoses worden gesteld. ‘We gebruiken de uitkomsten bij teamvergaderingen waar we per jongere een plan van aanpak opstellen. Nadat jongeren 21 dagen op de groep hebben gezeten, maken we een perspectiefplan en ook daar gebruiken we die observatiechecklisten voor.’

GEEN IDEE
Het heeft volgens Hammers wel degelijk uitgemaakt dat hij als groepsleider bij de ontwikkeling van de checklist betrokken was.

‘Je moet wel weten wat er op de groep gebeurt, hoe het in de praktijk werkt. En wetenschappers hebben daar geen idee van. Dat moest ik ze vertellen’. Dat betekent vooral dat de checklist kort, bondig en in ‘normale’ taal geschreven moest zijn.

TRAAG
‘Want’, zo zegt Hammers, ‘het taalgebruik op die bijeenkomsten is wel wat anders dan ik gewend ben. Zo praat ik niet met mijn collega’s. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Je gaat toch dieper op zaken in. Daar hebben we normaal gesproken de tijd niet voor.’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan