Thema kindermishandeling

Kindermishandeling op agenda zetten en houden

Scholen en bijvoorbeeld kinderdagverblijven hebben zoveel op hun bordje dat het werken met de meldcode kindermishandeling er nog weleens bij in dreigt te schieten. Speciale aandachtsfunctionarissen kunnen helpen.

‘Maar die moet je dan wel aanstellen en blijvend ondersteunen’, zegt Margreet Timmer, coördinator van het LOCK, het landelijk opleidingscentrum kindermishandeling. Timmer, ook verbonden aan de Academische Werkplaats Kindermishandeling, schreef samen met Annemieke Konijnendijk van de Academische Werkplaats Jeugd Twente een handreiking met tips voor gemeenten om te stimuleren dat in scholen en kinderopvangcentra aandachtsfunctionarissen kindermishandeling komen.

AANDACHT
‘Eigenlijk is het vooral een kwestie van voortdurende aandacht’, vertelt Timmer.

’Te beginnen bij de gesprekken die gemeenten voeren met instellingen die zij subsidiëren. Gemeenten kunnen vragen hoe de meldcode bij hen is ingevoerd. En ze kunnen nagaan of de instelling ook een aandachtsfunctionaris kindermishandeling heeft.’ Volgens Timmer is het echt belangrijk dat gemeenten hier aandacht aan besteden. ‘Iedereen doet zijn best, maar er is altijd veel werk te doen. Daarom moet er een overkoepelend orgaan zijn dat scholen en kinderopvangcentra wijst op hun taak en daar ook ondersteuning bij biedt. De handreiking helpt gemeenten daarbij.’

PRATEN MET OUDERS
Zo’n aandachtsfunctionaris – meestal een intern begeleider of hoofdleidster – kan binnen een school of kinderopvang een bron van kennis en ervaring zijn. ‘Er moet iemand zijn die in bepaalde situaties nagaat of er wellicht sprake is van kindermishandeling’, zegt Timmer. Een aandachtsfunctionaris kan bijvoorbeeld helpen om het gesprek met de ouders te voeren. Als je dat nog nooit gedaan hebt, is dat best lastig. Je moet immers voorkomen dat je ouders verwijten gaat maken. Timmer: ‘Een aandachtsfunctionaris weet hoe je dat doet. Die kan ondersteuning bieden.’

GEMEENTEN
De handreiking laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe gemeenten het werken met aandachtsfunctionarissen kunnen ondersteunen. Zo stimuleert Rotterdam organisaties om een kwaliteitskeurmerk meldcode aan te vragen door de kosten daarvoor te vergoeden. Andere gemeenten organiseren bijscholing voor aandachtsfunctionarissen of zetten een website op met allerlei up-to-date informatie voor aandachtsfunctionarissen.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan