Thema Sturen op kwaliteit

Routinematig monitoren steeds meer routine

Doel van alle academische werkplaatsen is de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Maar hoe meet je die kwaliteit? Een aantal projecten van de werkplaatsen stimuleert Routine Outcome Monitoring (ROM).

‘Het is echter nog een hele uitdaging om bij alle behandelaars de handen op elkaar te krijgen voor dit systeem’, zegt Arne Popma, voorzitter van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ).

ROM
In een goed draaiend ROM-systeem vullen alle hulpverleners en alle cliënten op gezette tijden vragenlijsten in over doelen en voortgang van de behandeling. De gegevens kunnen zowel gebruikt worden om te meten of individuele behandelingen succesvol verlopen, als om op bijvoorbeeld groeps- of afdelingsniveau resultaten in kaart te brengen.

Popma ziet vele voordelen van het monitoringsysteem. Maar hij waarschuwt wel dat ‘een paar diagrammen’ lang niet alles zeggen.

Toolkit
De ervaring leert dat de implementatie van ROM vaak moeizaam verloopt. Behandelaars vinden dat de systematiek onvoldoende aansluit bij de behandelpraktijk. De academische werkplaatsen jeugd hebben daarom een Toolkit ROM samengesteld met producten die het gebruik van ROM ondersteunen.

AANDACHT
Popma vindt dat de justitiële jeugdinrichtingen er behoorlijk goed in geslaagd zijn ROM te integreren in het dagelijkse werk. ‘Maar desondanks zullen we er aandacht aan moeten blijven besteden om te zorgen dat iedereen altijd meedoet. Een ander punt is dat ook de ICT probleemloos moet verlopen.’

Dat er ook op managementniveau met de gegevens uit de ROM-methodiek gestuurd kan worden op kwaliteit, vindt Popma een pluspunt, zolang organisaties zich daar niet blind op staren. ‘Het kan zomaar zijn dat onze cliënten juist door de behandeling tijdelijk agressiever worden.

Dus als de diagrammen laten zien dat behandelingen niet lijken te werken, dan moet je daar doorheen kunnen kijken.’

TRANSFORMATIE
Voor de Academische Werkplaats Risicojeugd, het vervolg op de AWFZJ, ziet Popma nog een uitdaging. ‘We willen ons ook richten op jongeren buiten de instellingen, jongeren die tot een risicogroep behoren bijvoorbeeld. Als we voor deze jongeren willen werken met de ROM-methodiek, dan zullen we een aangepaste versie moeten maken die geschikt is voor de meer ambulante zorg en afgestemd is op al bestaande monitoringssystemen.’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan