Foto van Geert Schipaanboord

Blik vanuit

Gemeenten

Wie

Geert Schipaanboord

Functie

Projectleider Jeugd bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (tot februari 2021) en fractieleider ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad van Leiderdorp

Betrokken gedurende

2016 – 2021

Gemeente

Het praktijkgerichte past bij de concrete vragen van gemeenten

– Geert Schipaanboord

Bijzonder moment:

‘We waren als gemeente gewend om innovatie op onderwerp te bekostigen, maar als je verbinding legt tussen wetenschap, opleidingen, praktijk, et cetera, zie je opeens dat het molentje veel beter blijft draaien. Ongeacht het thema kunnen samenwerkende partners elkaar dan vinden. Daardoor hebben de werkplaatsen ook een spin-off in de onderlinge contacten buiten de werkplaats om.’

Waarom deelname van gemeenten belangrijk is:

‘De gemeente vertegenwoordigt in feite de lokale gemeenschap. Ook komt het medische en pedagogische in het gemeentelijke jeugdveld bij elkaar. Verder kunnen wij met data belangrijke informatie toevoegen aan onderzoek in de werkplaatsen.’

De werkplaats is belangrijk want…

‘…de praktijkgerichtheid past bij de concrete vragen en wensen van gemeenten, zoals de juiste plek vinden voor kwetsbare jongeren, onder de juiste voorwaarden. Als je de verschillende perspectieven betrekt bij de aanpak van een vraagstuk, landt de oplossing ook beter.’

Belangrijkste winst voor gemeenten:

‘De drempel is lager om partners ook andere vragen te stellen, naast de inhoudelijke opbrengst die we van ze verwachten. Zoals hoe je vernieuwingen vertaalt naar de gemeentelijke inkoopstrategie.’

Waar liggen kansen voor de toekomst?

‘De kennisvouchers van ZonMw zijn een mooie manier om landelijke kennisoverdracht te stimuleren. Verder geloof ik dat het steeds minder om uitsluitend vraagstukken in de jeugdhulp gaat, maar om die in het sociaal domein – gelukkig zie ik ook steeds meer verbinding ontstaan.’

De werkplaats in 1 zin?

‘Gericht op de praktijk én op samenwerking.’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan