Foto van Rutger Hageraats

Blik vanuit

Praktijk- en onderzoeksinstellingen

Wie

Rutger Hageraats

Functie

Directielid Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met als thema transformatie

Betrokken gedurende

2010 – 2020

Praktijk en onderzoek

Nu vindt kruisbestuiving van kennis plaats

– Rutger Hageraats

Bijzonder moment:

‘Tijdens een conferentie van een van de werkplaatsen hoorde ik mooie opbrengsten. Jongeren en ouders hebben het gevoel dat er eindelijk echt naar hen wordt geluisterd en zij echt van betekenis zijn. Een jongere kreeg een baan aangeboden als medewerker cliëntparticipatie bij Lokalis, dat basishulp aan gezinnen biedt. Van idee – de kennis en ervaring van ouders en kinderen inzetten – naar doen, dat is gelukt door de werkplaatsen.’

Waarom deelname van praktijk- en onderzoeksinstellingen belangrijk is:

‘Praktijkgericht actieonderzoek brengt focus aan in gesprekken en leidt tot specifiekere, lokale oplossingen. Tegelijk maakt dat het lastig om uitkomsten van de ene naar de andere werkplaats te vertalen. Laat daarom de uitkomst lokaal van waarde zijn en haal de algemeen werkzame factoren eruit. Dat is wat mij betreft ook de slag die de regionale kenniswerkplaatsen jeugd – de RKJ’s – de komende tijd moeten maken.’

De werkplaats is belangrijk want…

‘…van oudsher waren er veel kloven tussen de betrokken partners. Nu beïnvloeden de verschillende perspectieven elkaar en dagen elkaar uit. Je ziet dat er kruisbestuiving van kennis plaatsvindt.’

Belangrijkste winst voor praktijk- en onderzoeksinstellingen:

‘Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. De input van allerlei kanten leidt tot diverse gezichtspunten om naar een praktijkdilemma te kijken.’

Waar liggen kansen voor de toekomst?

‘Leren transformeren wordt nu uitgedokterd in de praktijk. Wil je dat partners op landelijk niveau profiteren van lokale experimenten, dan is een netwerk van werkplaatsen nodig. Daarom kijken vanaf 2020 in elke werkplaats ambassadeurs vanuit het NJi mee die voor dwarsverbanden kunnen zorgen en generieke inzichten verzamelen uit regionale resultaten.’

De werkplaats in 1 zin?

‘Werkplaats is een mooi woord, want het is een plek waar je bijeenkomt om samen te werken en te ontwikkelen.’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan