Colofon

Tekst & interviews:
Merel van Dorp
Redactie ZonMw:
Yvonne Benard, Iris den Hartog, Merlijne Jaspers, Tiffany Ng-a-Tham, Marlies Star, Vicky Verschoor
Eindredactie:
Marc van Bijsterveldt
Ontwerp & bouw:
DutchGiraffe | Digital Creatives
WPMagazines
Fotografie:
Studio Oostrum, Sannaz Photography, Nationale Beeldbank, ANP foto, iStockphoto, Pexels
ZonMw

ZonMw investeert in de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Over het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Met de op handen zijnde transitie van de jeugdzorg naar gemeenten, startte in 2014 het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ). Het doel was dat de AWTJ’s bijdroegen aan de transformatie(doelen) en dat kinderen, jongeren en ouders betrokken werden bij onderzoek – aansluitend bij de transformatiegedachte van eigen regie en participatie. In deze publicatie besteden we aandacht aan de opbrengsten van dit programma. In 2020 is het vervolgprogramma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start gegaan.

Meer inspiratie om binnen jouw regio samen te werken aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd? Ga naar www.werkplaatsenjeugd.nl

Logo van Werkplaatsen Jeugd

Copyright
© 2021, ZonMw
Teksten overnemen uit dit magazine is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.
Verwijzen kan naar https://zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-bouwen-aan-betere-jeugdhulp

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan