Opbrengsten uit de werkplaatsen op thema

De academische werkplaatsen transformatie jeugd (2015-2020) hebben waardevolle resultaten, producten en lessen opgeleverd die de jeugdsector ondersteunen bij het veranderen en verbeteren. Gebundeld op thema lichten we er een paar uit.

Bekijk thema's

Basisondersteuning en preventie

Het is goed om vragen en problemen rond de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen vroegtijdig te signaleren en laagdrempelig aan te pakken.

Naar thema

Passende hulp en eigen regie

Gezinnen versterken en ouders zelf de regie geven, zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Dat klinkt gemakkelijker dan het is.

Naar thema

Onderwijs en jeugdhulp

Kinderen en jongeren spenderen veel uren van hun leven op school. Het ligt voor de hand om jongeren met problemen begeleiding en hulp te bieden binnen het onderwijs.

Naar thema

Vakmanschap en professionalisering

Werken als professional is weten hoe je aansluiting vindt met kinderen, jongeren en gezinnen. En het is laveren tussen grenzen aangeven en verbinding houden.

Naar thema

Monitoring en toegang

Monitoren is onmisbaar in de jeugdhulp. Sluit de geboden hulp goed aan op de behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen? Rijst de vraag naar hulp niet de pan uit?

Naar thema

Integraal werken in de wijk

Een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ondersteuning en hulp integraal is en dichtbij het kind en het gezin wordt aangeboden. Gemeenten organiseren dat vaak via wijkteams.

Naar thema

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan