Integraal werken in de wijk

 

Lees verder

Een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ondersteuning en hulp integraal is en dichtbij het kind en het gezin wordt aangeboden. Gemeenten organiseren dat vaak via wijkteams. Maar is hulp van wijkteams werkelijk effectief? Sluit deze echt aan bij wat nodig is? De projecten in dit deel probeerden hierop antwoord te vinden en pasten ondertussen hun werkwijzen aan de bevindingen aan. Onderzoekers, professionals en beleidsmakers werden zich meer bewust van wat de praktijk van alledag én de situaties van ouders van de jeugdhulp vragen. Ook ontdekten ze hoe waardevol samenwerking is. In dit deel lees je over de zoektocht naar integraal werken in de wijk.

Gezinsplannen: helder waar je heen wilt?

De buurtteams jeugd & gezin bij Lokalis in Utrecht werken met gezinnen aan het opstellen en realiseren van doelen rond de opvoeding. Maar sluiten de gezinsplannen die zij gebruiken aan bij de wensen en behoeften van ouders? En helpen ze om de gestelde doelen te bereiken? De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht (AWTJ Utrecht) deed met alle betrokken partijen praktijkgericht onderzoek.

Artikel lezen

Rapporten én reflectie tegelijk

Hoe kunnen medewerkers van Ouder- en Kindteams in Amsterdam gezinnen het beste ondersteunen? De gezamenlijke zoektocht naar het antwoord leverde rapporten en handreikingen op, maar ook bewustwording van je houding – en dat geldt voor alle betrokkenen.

Artikel lezen

Gezin aan zet: passende hulp op elk niveau

Eigen regie voor gezinnen, effectievere casuïstiekbespreking en beter zicht op de hulp. Het Jeugd- en Gezinsteam Lisse onderzocht met de Werkplaats SAMEN hoe je als wijkteam hulp biedt én het gezin aan zet houdt. Maayke van Maris: ‘Gedurende het onderzoek konden we ons werk meteen anders aanpakken.’

Artikel lezen

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan