Monitoring en toegang

 

Lees verder

Monitoren is onmisbaar in de jeugdhulp. Sluit de geboden hulp goed aan op de behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen? Rijst de vraag naar hulp niet de pan uit? En staat het bestede budget in verhouding tot de opbrengst? Maar gegevens verzamelen over hulp en over cliënten, en deze analyseren is ook omstreden. Want wat zeggen de cijfers nu werkelijk? En hoe analyseer je ze zo, dat ze relevant worden voor organisaties, gemeenten, onderzoek en ouders en jeugdigen? Over de betekenis van data en over veilig en verantwoord monitoren, lees je meer in dit deel.

Monitoren wat juiste hulp betekent

Gemeenten moeten de best passende hulp bieden, liefst preventief en budgettair verantwoord. Maar hoe houd je vinger aan de pols of dat afdoende gebeurt? In 3 regio’s in Nederland onderzochten werkplaatsen hoe je de jeugdhulp monitort.

Artikel lezen

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan