Foto Kees van de Veen (Hollandse Hoogte)

Zoekt u meer informatie over de transformatie jeugd, passend onderwijs en de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp? Wij helpen u graag op weg!
De Academische Werkplaats Samen op School onderzoekt en stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

Naar website ↓

ZonMw-themapagina Opvoeding en Onderwijs

Naar website ↓

Kennisdossier NJi Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Naar website ↓

Onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs

Naar website ↓

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Naar website ↓

De Werkagenda verbinding onderwijs -jeugdhulp

Naar website ↓

Overzicht van projecten over jeugdhulp en onderwijs binnen andere Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.
‘Dappere Kat’; programma voor kinderen met verhoogde angstklachten

Onderzoek naar de effectiviteit van een programma voor kinderen van 8-12 jaar om op school beginnende angstklachten niet te laten escaleren.

Naar factsheet ↓

Ondersteuning van schoolgaande adolescenten

Onderzocht is hoe vmbo-scholieren aankijken tegen gezondheid en hoe zij ondersteund willen worden bij het bevorderen een gezonde leefstijl.

Naar factsheet ↓

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling: een handreiking voor gemeenten

Met deze handreiking kunnen gemeenten de aanstelling van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling op maat stimuleren bij onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Naar factsheet ↓

Proef met schoolcoaches

Deze proef leidde tot concrete adviezen voor de werkwijze van schoolcoaches in basisscholen in Den Haag.

Naar factsheet ↓

Het voorkomen van depressie bij jongeren uit achterstandswijken

Een onderzoek met opvallende uitkomsten over de effectiviteit van het preventieprogramma ‘Op Volle Kracht’ voor scholen om depressie bij jongeren uit achterstandswijken te voorkomen.

Naar factsheet ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan