App helpt bij gesprek over opvoeding

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Ouders met prangende vragen over de opvoeding van hun jonge kinderen vinden het soms moeilijk die aan jeugdgezondheidszorgprofessionals te stellen. Door angst of schaamte, of door een taalachterstand. De SamenStarten App kan deze ouders helpen eenvoudig kenbaar te maken waar zij écht over willen praten.

Borstvoeding, inbakeren of huilbuien, maar ook hun financiële situatie of problemen met huisvesting; jonge ouders hebben vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen het gezinsleven. “Maar wát die vraag precies is, krijg je soms lastig boven water in korte tijd”, zegt stafverpleegkundige Marjolein Keij van GGD Amsterdam. Daarom ontwikkelde zij samen met onderzoekers van TNO de SamenStarten App. “Het geeft de ouders de regie over het gesprek. Zij bepalen waarover zij willen praten en krijgen een grotere rol in het vinden van de oplossing die bij hèn past.”

Goed afgestemd aanbod
Tijdens huisbezoeken heeft de verpleegkundige standaard een tablet bij zich. Het beginscherm van de app laat verschillende plaatjes zien van gebeurtenissen uit het dagelijks leven van ouders. Keij: “Het gaat daarbij verder dan de thema’s die van oudsher bij een consultatiebureau horen. Er is een plaatje van een huilende baby en een kind op school, maar ook een plaatje van geld en een condoom.” De ouder tikt op het plaatje waarover hij of zij het wil hebben. Samen met de verpleegkundige wordt vervolgens gekeken of, en zo ja hoe, de ouder extra geïnformeerd wordt.

Meer eigen regie, minder sturing
Ouders ervaren het gesprek met de tablet op schoot als zeer goed, zo blijkt uit de eerste resultaten. Zij waarderen de huisbezoeken met de tablet met een 8,5. Ook verpleegkundigen zelf zijn te spreken over de app. “Voor hen draagt het bij aan betere communicatie met de ouders”, aldus de verpleegkundige. “Ook helpt het hen zelf minder sturend te zijn tijdens een gesprek, de ouder bepaalt immers waarover het gaat.” In 2013 werd de app genomineerd voor de Innovatieprijs van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg (NCJ). Het idee eindigde uiteindelijk als tweede.

Legio mogelijkheden
Wat begon als proef bij GGD Amsterdam wordt inmiddels ook op andere plekken als pilot uitgevoerd. En dat zullen er naar verwachting snel meer worden. “Iedereen is geïnteresseerd om op een laagdrempelige manier met ouders in gesprek te gaan”, aldus Keij. De app kan in de toekomst nog uitgebreid worden met andere functionaliteiten. Zo zou de app ook vóór de bevalling, tijdens een prenataal consult, gerichte hulp kunnen bieden. “Er zijn legio momenten waarop iemand wel wat extra steun of advies kan gebruiken.”

LEES VERDER

‘Ouders waarderen de bezoeken en de app met een 8,5’

Feiten en cijfers

 • Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de ouders de periode van de eerste drie levensjaren als moeilijkst ervaren. 13,5% van de ouders met kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar ondervinden een bovengemiddelde tot een zeer hoge opvoedingsbelasting.
 • Tijdens het project zijn de betrokkenen vanuit de GGD Amsterdam (verpleegkundigen, teamleiders en managers) continue bevraagd over hun wensen, ervaringen en verbeterpunten ten aanzien van de SamenStarten App.
 • Tijdens de evaluatie in Amsterdam maakten 33 verpleegkundigen bijna 200 huisbezoeken in negen regio’s, waarvan ongeveer de helft met de SamenStarten App.
 • Ongeveer 160 ouders met uiteenlopende nationaliteiten (onder anderen Nederlands, Turks, Marokkaans, Indonesisch, Surinaams en Antilliaans) en opleidingsniveaus beoordeelden de huisbezoeken.
 • Op een schaal van 1 tot 10, gaven de ouders de reguliere huisbezoeken het cijfer 8,0 en huisbezoeken met de app het cijfer 8,8. Op een schaal van 1 tot 5, kreeg de app gemiddeld het cijfer 4,2.
 • GGD Amsterdam onderzoekt momenteel hoe de SamenStarten App onderdeel kan worden van hun reguliere hulpverlening.
 • De SamenStarten App wordt tot medio augustus 2014 door drie jgz-instellingen (GGD Hollands Noorden, Icare en SAG) beproeft. De eerste reacties zijn bemoedigend. Naar hun mening kunnen zij met de SamenStarten App meer werk in het preventieve vlak verrichten, met als gevolg:
  1. Voor de GGD, meer zorgcoördinatie en meer hulpverlening (zoals video home training);
  2. Voor de gemeente, een forse kostenbesparing in het curatieve vlak;
  3. Voor de ouders en kinderen, eerder geholpen worden, voordat knelpunten en zorgvragen uitgroeien tot problemen.
 • Om de functies van de app nog beter te kunnen benutten hebben studenten aan de Willem de Kooning Academy in Rotterdam herontwerpen gemaakt. Deze kunnen ter inspiratie dienen voor de doorontwikkeling.


ZonMw projecttitel: Mobiele digitale ondersteuning voor JGZ verpleegkundigen en ouders ter versterking van de samenwerking en zorg voor de jeugd. Projectnummer 156512006

Meer informatie

Ook aan de slag met de SamenStarten App? Neem contact op met projectleider Olivier Blanson Henkemans van TNO: [email protected]. Hij verzorgt samen met Marjolein Keij trainingen om goed te leren werken met de app.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan