Vijf vragen

Over het ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

MEER VRAGEN

De resultaten uit het programma zijn bedoeld voor jgz-instellingen. Door de kennis en ervaringen uit het programma te delen, kunnen professionals en managers goed onderbouwd aan de slag met vernieuwingen in de eigen praktijk.

1:
Waarom is dit programma gestart?

Het programma heeft in de periode 2010-2014 veelbelovende innovaties in de uitvoering van de JGZ ontwikkeld en getoetst. Door ook  implementatie te stimuleren helpt het programma de JGZ steeds goed aan te sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de zorg voor jeugd.  Het ministerie van VWS is opdrachtgever.

Centraal in het programma staat de uitvoeringspraktijk (organisatie en bedrijfsvoering) en niet de inhoud van de werkzaamheden in de JGZ.

2:
Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is bedoeld voor de jgz-instellingen. Door de kennis en ervaringen uit het programma te delen, kunnen professionals en managers goed onderbouwd aan de slag met vernieuwingen in de eigen praktijk. Om zo de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg te verbeteren. Dat is belangrijk voor gemeenten bij het inkopen van goede zorg.

LEES VERDER

3:
Wat is de werkwijze van het programma?

Vanuit het programma zijn zeventien projecten uitgevoerd, waarbij kleine en grotere innovaties in de praktijk zijn uitgetest. Bij de uitvoering van deze projecten zijn zowel uitvoerende organisaties als wetenschappelijke instellingen betrokken. Om de resultaten over te dragen aan andere jgz-instellingen zijn in 2014 negen projecten doorontwikkeld tot implementatietraject. In dit magazine vertellen betrokkenen over hun ervaringen en wijzen we de weg om praktisch aan de slag te gaan met resultaten en producten uit de projecten.

LEES VERDER

4:
Met welke partijen werkt het programma samen?

Het programma werkt intensief samen met praktijkprofessionals en wetenschappers. Zij hebben de projecten met veel inzet uitgevoerd. Voor de invulling en afstemming van het programma wordt overleg gevoerd met de beroepsverenigingen Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, de brancheorganisaties GGD/GHOR Nederland en ActiZ, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

5:

Het programma wordt afgerond in 2014. Hoe nu verder?

Met de resultaten uit het programma kunnen jgz-instellingen direct aan de slag. In 2015 start ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS met het vervolgprogramma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ. Veelbelovende nieuwe werkwijzen worden onderzocht en doorontwikkeld om de resultaten te verstevigen. Ook is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het kader van de transities en het nieuwe Basispakket Jeugd.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan