Hier

wordt ook gewerkt aan vernieuwing!

Innovatieve werkwijzen helpen de jeugdgezondheidszorg vooruit. Met als doel aan alle kinderen in Nederland passende en de best denkbare zorg leveren. Weten welke projecten in uw regio actief zijn? Wij brengen het graag voor u in kaart!

BEKIJK DE THEMA'S

THEMA

Alternatieve contactmomenten


Evaluatie van advies en voorlichting bij flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden
• GGD Midden Nederland

Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg.
• GGD Zeeland
• Yunio Oost Gelderland
• GGD Brabant Zuid-Oost
• GGD West-Brabant

Twee alternatieve contactmomenten op 9 maanden bij niet-risico gezinnen
• 
CJG Rijnmond
• Thebe en Pantein thuiszorg

TERUG NAAR KAARTJE
THEMA

Jongeren


Ziekteverzuimbegeleiding door de Jeugdarts
• 
GGD West-Brabant
• GGD Zeeland
• GGD Brabant Zuid-Oost
• GGD Limburg Noord
• GGD Gelderland Midden

E-health4Uth
• 
GGD Zuid Holland Zuid

De interventie “Les(s) & More”
• 
GGD Gelderland Midden
• ROC Rijn IJssel
• CJG Rijnmond

“Wasstraat – Your health”
• 
GGD Rotterdam-Rijnmond
• CJG Rijnmond
• GGD Gelderland Midden

TERUG NAAR KAARTJE
THEMA

Inzet nieuwe media


Web-based voorlichtingsfilm voor een maatwerkonderwerp (i.c. mondzorg)
• 
Zorggroep Almere
• GGD Hollands Midden
• GGD Twente
• GGD Zaanstreek-Waterland
• GGD Noord en Oost Gelderland
• Stichting Yunio Icare JGZ
• GGD Zeeland
• GGD Hart voor Brabant
• GGD Flevoland GGD Fryslan

Mobiele digitale ondersteuning voor JGZ verpleegkundigen
• 
GGD Amsterdam
• Icare JGZ

Online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen
GGD Zuid Limburg

TERUG NAAR KAARTJE
THEMA

Nieuwe taken


Evaluatie prenatale huisbezoeken JGZ
• Yunio Oost Gelderland
• De Zorgboog Bakel
• GGD Amsterdam
• GGD Zeeland
• GGD West-Brabant
• SAG JGZ
• VitrasCMD

Ketencoördinatie Jeugd: noodzakelijk en logisch, maar welk effect kunnen we aan de gemeente melden?
• 
GGD West-Brabant

Impact en uitvoerbaarheid van taakherschikking van arts naar verpleegkundige binnen de JGZ 0-4
• 
Icare

TERUG NAAR KAARTJE
THEMA

Triage


Effect van triage in de JGZ op signaleringsmethoden en de zorg
• 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
• Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Risico-inschatting door de jeugdgezondheidszorg bij geautomatiseerde triage op grond van vragenlijsten in het voortgezet onderwijs.
• GGD Brabant Zuid-Oost

Kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van triage op verschillende leeftijdsmomenten, een beschrijvend procesonderzoek.
• Thebe JGZ GGD
• Hart voor Brabant

Op weg naar evidence-based triage binnen de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar
• GGD Groningen

TERUG NAAR KAARTJE

“Gezond en veilig opgroeien.
Nu en álle jaren daarna.”

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan