Hulpverlening aan jongeren via internet: niet per definitie effectief

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Jongeren zijn veel online. Het web lijkt dan ook een uitgelezen plek om jongeren aan te spreken, bijvoorbeeld wanneer zij problemen hebben. Het bereiken van deze groep is echter geen gemakkelijke opgave, zo merkte ook GGD Zuid Limburg. Ondanks het kleine aantal deelnemers leverde het project toch waardevolle informatie op.

Als jgz-professional wil je natuurlijk zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld van je doelgroep. Niet gek dus, dat Jano Havas, jeugdarts bij de GGD Zuid Limburg, bij zijn onderzoek koos voor een website met chat- en e-mailfunctie om zijn cliënten nog beter te bereiken. “We zochten een manier om het voor jongeren eenvoudiger te maken contact met ons te zoeken. De aanname was dat hulp via internet de kloof zou verkleinen, en het effect en bereik zou vergroten.”

Lastige inclusie
Eerste stap was het trainen van verpleegkundigen en artsen en het optuigen van een speciale website: www.klik4u.nl. Maar arts Havas had al snel door dat je alleen daarmee nog geen jongeren bereikt. “De inclusie voor het onderzoek bleek veel lastiger dan verwacht. Jongeren zagen op tegen de grote hoeveelheid vragenlijsten en vonden het lastig dat zij niet zelf konden kiezen voor het type contact – persoonlijk of chat – met de jeugdverpleegkundige.” Uiteindelijk werden te weinig deelnemers gevonden.

Geen vervanging, maar aanvulling
De tegenvallende inclusie deed het effectiviteitsonderzoek uiteindelijk de das om. Wat volgens Havas niet wil zeggen dat online dienstverlening aan jongeren niet effectief kan zijn. “Maar dan wel als aanvulling op persoonlijk contact. Het kan een face-to-face consult niet vervangen.” De medewerkers waren tevreden, vooral over het online aanbod. Wel moet de GGD volgens hen meer rekening houden met de context – reorganisatie, bezuinigingen, andere projecten – van een afdeling.

Tips
Voor instellingen en organisaties die met online chat en e-mail aan de slag willen, heeft de arts nog wel een paar tips. “Zorg voor een tijdige, goede en duidelijke communicatie met alle stakeholders. Betrek niet alleen artsen en verpleegkundigen, maar ook ouders, scholen en gemeenten. Let verder op de timing bij het starten van een nieuwe werkwijze of onderzoek, vaak heb je te maken met andere interne projecten, schooltijden en vakanties. En houd voor ogen voor wie je het allemaal doet. Het kan jongeren bijvoorbeeld enorm helpen wanneer zij ook anoniem kunnen chatten. Het lijkt een open deur, maar denk steeds vanuit het perspectief van je doelgroep.”

LEES VERDER

‘Houd steeds voor ogen voor wie je het allemaal doet’

Feiten en cijfers

  • Het beeld wat bij ons uit de procesevaluaties naar voren gekomen is, is dat chatten (de innovatieve werkwijze van online dienstverlening) tussen de jeugdverpleegkundige en de adolescent met psychosociale problemen hoogstens als aanvullend aan de huidige werkwijze van een persoonlijk contact gezien kan worden, en niet de huidige werkwijze dient te vervangen. Een deel van de adolescenten prefereerde namelijk een face-to-face contact.
  • De interventie/werkwijze van online dienstverlening wordt al op een aantal (16) jgz-afdelingen van de GGD in Nederland gebruikt. Deze GGD-en zijn aangesloten bij het initiatief van JGZ GGD Amsterdam: jouwggd.nl.
  • Op basis van de gebruikte methodiek hebben we helaas niet afdoende kunnen aantonen of online dienstverlening een additionele waarde heeft bij de dienstverlening van de JGZ aan adolescenten met psychosociale problemen.
  • Een niet onaanzienlijk deel van de adolescenten gaf aan geen psychosociale problemen te hebben, ondanks scores boven het afkappunt op de SDQ (het standaard screeningsinstrument in de Jeugdgezondheidszorg). Het zou onderzocht moeten worden wat dit betekent voor de interpretatie van dit instrument bij toepassing in de reguliere jgz-praktijk.
  • Er is een Engelstalig artikel over het onderzoeksproject ingediend bij BMC Research Notes.


ZonMw projecttitel: Online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen: proefimplementatie en effectevaluatie binnen de jeugdgezondheidszorg. Projectnummer 156512004

Meer informatie

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met projectleider Jano Havas, Jeugdarts KNMG, afdeling Jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid Limburg: [email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan