Lessen-
serie en
persoonlijk
spreekuur

effectief bij
risicovolle mbo’ers

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Pesten, SOA’s, zwangerschap of drugsmisbruik: de gezondheid en leefstijl van veel leerlingen op mbo niveau 1 en 2 is zorgelijk. Terwijl ze de weg naar hulpverlening vaak niet weten te vinden. GGD Gelderland-Midden heeft een manier gevonden om met deze groep in contact te komen. “Jongeren voelen zich veilig in hun klas. Door ze dáár op te zoeken, staan ze meer open voor hulp.”

Niet wachten tot problemen acuut worden, maar ingrijpen voordat het mis gaat. Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde GGD Gelderland-Midden samen met ROC Rijn IJssel in Arnhem de interventie Les(s) & More. De methode bestaat uit een lessenserie, een gezondheidsvragenlijst en een gezondheidspreekuur op school. “Middelen waarmee we jongeren actief opzoeken en op een toegankelijke manier op hun belevingswereld aansluiten”, vat jgz-verpleegkundige op het ROC Maja Lentjes de methode samen.

Behoefte aan persoonlijk gesprek
Op het ROC Rijn IJssel in Arnhem draait deze interventie sinds de succesvolle pilot in 2011. Verpleegkundige Lentjes ontving samen met een SOA-verpleegkundige tientallen leerlingen op het persoonlijke spreekuur, nadat zij van hun docent een aantal lessen over relaties, seksualiteit en genotsmiddelen hadden gekregen. Ongeveer een derde van de leerlingen had na het volgen van deze lessen behoefte aan een persoonlijk gesprek, zo bleek uit de vragenlijsten die na de lessen werden ingevuld. Zij konden – vaak nog dezelfde dag – terecht bij een van de twee verpleegkundigen.

Sfeer van vertrouwen
“Veel van deze jongeren kunnen nergens terecht met hun verhaal, niet bij familie of vrienden”, licht Lentjes toe. “Zij hebben vaak enorm behoefte aan een luisterend oor. Door het één-op-één contact tijdens het spreekuur ontstaat er een sfeer van vertrouwen.” Dat gevoel bleek belangrijk voor het succes van de interventie. Lentjes: “Als je je veilig voelt, sta je meer open voor hulp en ondersteuning. Op onze beurt kunnen we daardoor beter doordringen tot diegene die tegenover ons zit.”

Resultaten boven verwachting
Het Loket Gezond Leven van het RIVM heeft Les(s) & More inmiddels als ‘goed onderbouwd’ opgenomen in zijn database. Niet voor niets, volgens Lentjes, want de resultaten zijn ‘boven verwachting’. Onder de leerlingen die meedoen is de zorgbehoefte afgenomen en hun psychische gezondheid verbeterd. “Het biedt een positieve ervaring met zorg en hulpverlening aan leerlingen die vaak negatieve associaties hiermee hadden. Voor leerlingen die hulp nodig hebben, is het een laagdrempelige en prettige eerste stap.”

LEES VERDER

‘Als je je veilig voelt, sta je meer open voor hulp en ondersteuning’

Feiten en cijfers

  • De interventie wordt al op 5 locaties van ROC Rijn IJssel ingezet.
  • De lessenserie bestaat uit vier of vijf lessen over de thema’s seksualiteit en genotmiddelengebruik. De lessen worden gegeven door de docenten na een training door de GGD. De score bij de kennistoets steeg gemiddeld van 6,9 naar 8,1.
  • De leerlingen beoordelen de interactieve lessenserie met een 7,6.
  • Door eerst een lessenserie te geven en vervolgens een gezondheidsvragenlijst af te nemen, was de opkomst voor het vrijwillige spreekuur 30-50%. Hoe enthousiaster de docent, hoe hoger vaak de opkomst.
  • Leerlingen worden alleen uitgenodigd voor het spreekuur als ze in de vragenlijst aangeven daar behoefte aan te hebben. 33% van de leerlingen had een zorgvraag waar hij of zij met iemand van de GGD over wilde praten.
  • Dankzij Les(s)&More spreken de leerlingen docenten en de jeugdarts sneller aan met vragen en problemen. Ook na de periode dat Les(s)&More uitgevoerd wordt.
  • Leerlingen beoordelen het spreekuur met een 8,8 en 94% zou een vriend(in) aanraden om ook naar het spreekuur te gaan.
  • 45% van de leerlingen die het spreekuur bezocht werd doorverwezen naar de interne schoolzorgstructuur of externe hulpverlening zoals psycholoog, verslavingszorg of abortuskliniek.
  • 15% van de geteste leerlingen had een SOA en is behandeld door de GGD.


ZonMw projecttitel: De interventie “Les(s) & More”: een JGZ-aanbod voor MBO-leerlingen. Projectnummer 156512001

Meer informatie

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met projectleider Maeva Bonjour via: [email protected] of 088-355 5721

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan