spacer

Op zoek naar effectieve vormen van voorlichting

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Voeding is voor veel jonge ouders met een baby een onderwerp dat erg leeft. Over andere belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, wiegendood en gebitsverzorging, blijken ouders niet altijd uit zichzelf informatie op te zoeken. Actief voorlichten is daarom van belang. GGD regio Utrecht onderzocht verschillende manieren om ouders buiten de consulten om aanvullend voor te lichten.

Niet ieder kind loopt evenveel risico in zijn ontwikkeling. De meeste kinderen komen in de regio Utrecht tijdens zes en elf maanden op consult, en niet daar tussenin. “Maar dan moeten we ouders tussendoor wel actief voeden met betrouwbare informatie”, vertelt Stefanie Bloemendal, regiomanager bij JGZ Eemland. “Het is onze taak ouders goed voor te lichten. Aandacht voor preventief gedrag blijft belangrijk. Tijdens consulten, maar ook daarbuiten.”

Verleiden en op maat
Binnen de GGD is gekeken naar manieren om ouders te bereiken met voorlichting. Belangrijke voorwaarde daarbij was dat alle uitingen qua timing steeds goed aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. Volgens Sanne Krol, functionaris Gezondheidsbevordering bij de GGD en ook betrokken bij de implementatie van het onderzoek, komt daar nog bij dat ze in alle gevallen rekening moeten houden met de wensen van de ouders. “Het gaat dan om de goede toon. We moeten ouders verleiden om de kennis tot zich te nemen, en dat niet opdringen.”

Traditioneel aanbod voor voeding
De traditionele voorlichtingsmiddelen – het Groeiboekje, het weeghalfuurtje en telefonisch spreekuur – blijken als alternatief voor de consulten voor het onderwerp voeding goed te werken. Het nieuw ontwikkelde groepsbureau Voeding, waarbij ouders in een gezamenlijke sessie voedingsvragen kunnen stellen, kan rekenen op minder enthousiasme. Het bereik valt tegen – slechts 11% van de ouders nam deel – en de timing en inhoud bleken niet optimaal.

Pushberichten
Om ook de andere onderwerpen onder de aandacht te brengen, zet de GGD in op sociale marketing met o.a. een GroeiApp. De eerste bevindingen zijn positief. Bloemendal: “In de app vinden ouders alle relevante opvoedinformatie overzichtelijk bij elkaar. Voor ons is het ook een prettig instrument, omdat we op cruciale momenten in de ontwikkeling van een kind pushberichten kunnen sturen.” De app is landelijk inmiddels al 75.000 keer gedownload. “Het past binnen de trend De Nieuwe Ouder, waarin opvoeders snel, eenvoudig en op het moment dat het hun uitkomt informatie zoeken of om hulp kunnen vragen. Met de app houden zij de regie in handen, terwijl de informatie beter blijft hangen. Een win-win situatie.”

LEES VERDER

‘We moeten ouders verleiden om de kennis tot zich te nemen, en dat niet opdringen’

Feiten en cijfers

  • Hoewel de meerderheid van de ouders informatie opzocht tussen het 6 en 11 maanden consult, geeft een relatief klein deel (17%) aan voorlichting gemist te hebben in die periode. Ouders met een eerste kind hebben vaker voorlichting gemist dan ouders met meerdere kinderen (23% versus 12%).
  • De meeste ouders hebben behoefte aan voorlichting over voeding tussen het zes en elf maanden consult, vooral moeders met een eerste kindje. Weinig tot geen van de ouders hebben behoefte aan voorlichting over gebitsverzorging, veiligheid of wiegendood.
  • Tussen het 6 en 11 maanden consult maakt 34% van de ouders gebruik van een indicatieconsult, 18% van het telefonisch spreekuur, 18% van het weeghalfuurtje en 7% van het groepsbureau voeding.
  • Ouders zoeken informatie in het groeiboekje (58%), websites (58%), eigen netwerk (46%) of kinderdagverblijf (13%)
  • Twee derde, de meerderheid van alle ouders, zocht informatie over voeding, ongeveer de helft over ontwikkeling, een derde over slapen, een kwart over groei.
  • Veel minder ouders zochten tussen het 6 en 11 maanden consult informatie over gebitsverzorging (ca. 1 op de 10), veiligheid (ca. 1 op de 10) en wiegendood (4%).
  • Tijdens het onderzoek maakte in totaal ruim de helft van de ouders gebruik van minstens één extra aanbod van het consultatiebureau tussen het 6 en 11 maanden consult.


ZonMw projecttitel: Evaluatie van advies en voorlichting bij flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden. Projectnummer 156512002

Meer informatie

Meer weten over dit project? Neem contact op met Stefanie Bloemendal-Hol, regiomanager JGZ van GGD regio Utrecht: [email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan