Huisbezoek vóór de geboorte zorgt voor tijdige hulp aan ouders

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Door kwetsbare zwangere vrouwen al voor de geboorte van de baby thuis te bezoeken, kun je als jeugdverpleegkundige tijdig problemen onderkennen en samen met ouders oplossingen bedenken. In Helmond en omgeving krijgen aanstaande ouders zo nodig een bezoek aan huis. Zij voelen zich gesteund en zorgverleners kunnen al voor de geboorte risicogezinnen bijstaan.

Verloskundigen of gynaecologen die aanstaande moeders op hun spreekuur krijgen en ‘het niet vertrouwen’ verwijzen hen door naar jgz-organisatie Zorgboog. “Dat is vooral ‘fingerspitzengefühl’”, aldus verloskundige Lenneke van Oorschot. “Soms vertellen aanstaande moeders ons zelf veel. Soms krijgen we in de loop van de zwangerschap het idee dat ondersteuning nodig is.” Alle vrouwen accepteren de aangeboden hulp. “We brengen het positief: er komt niet iemand om hen te controleren, maar om hen te ondersteunen.”

Vertrouwde verpleegkundige
De meldingen komen binnen bij De Zorgboog. “De jeugdverpleegkundige die de moeder later ook op het consultatiebureau tegenkomt gaat dan op huisbezoek”, vertelt verpleegkundig specialist en projectleider Yvonne Raedts. “Dat zorgt voor continuïteit in de zorg en maakt dat ouders na de geboorte al een vertrouwensband met haar hebben.”

Steun in de rug
Sommige ouders hebben genoeg aan één extra gesprek, waarin ze informatie krijgen over wat er op hen af komt na de geboorte van hun kind. Anderen hebben meer problemen. Zij worden vervolgens besproken in een coördinatieteam van vier partijen: de JGZ, GGZ, maatschappelijk werk en ORO,

zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. “Vervolgens stellen we een zorgplan op”, aldus Raedts. “Dat gebeurt in overleg met alle betrokken hulpverleners, maar vooral ook met de ouders. Zij hebben uiteindelijk de regie over hun eigen leven.”

Goede evaluaties
Een maand na de geboorte volgt de evaluatie met de ouders. Die vallen dan inmiddels onder de standaard JGZ en krijgen via die route eventueel extra zorg. Tijdens de evaluaties blijkt dat ouders de prenatale zorg waarderen. Raedts: “Ze voelen zich gesteund. En voor alle ketenpartners is het fijn dat duidelijk is wie de coördinerende rol heeft. Of het daadwerkelijk zal leiden tot minder uithuisplaatsingen? Daarvoor zullen we nader onderzoek moeten doen.”

De juiste hulp
Verloskundige Van Oorschot is erg blij met de nieuwe mogelijkheid om moeders door te verwijzen. “Ik ben zelf geen maatschappelijk werkster. Nu weet ik dat ouders al voor de geboorte de juiste hulp krijgen. Die ouders hebben er zoveel baat bij. Voorheen kwam er pas zorg op gang als de baby geboren was, maar dat is te laat.”

LEES VERDER

‘We brengen al vóór de geboorte de problemen in kaart en bedenken samen met de ouders oplossingen’

Feiten en cijfers

  • In 2013 zijn 65 moeders voorgedragen bij de jgz. Bij 35 van hen was één gesprek niet genoeg. Zij hebben een zorgplan gekregen.
  • Bij de praktijk van Lenneke van Oorschot hebben de verloskundigen in 2013 samen 20-30 van de 500 zwangere vrouwen doorverwezen. Dat is dus 4-6 procent.


ZonMw projecttitel: Evaluatie prenatale huisbezoeken JGZ. Projectnummer 156511004

Meer informatie

Wilt u meer informatie over prenatale huisbezoeken? Neem dan contact op met verpleegkundig specialist jgz Remy Vink: [email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan