Triage:
wat is de perfecte
leeftijd?

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Hoe bepaal je of een jong kind risico loopt op gezondheidsproblemen? En wat is daarvoor de beste leeftijd? Hoewel het perfécte moment ook na onderzoek onduidelijk blijft, pleiten jgz-professionals zelf voor drie maanden. Ook al moeten zij dan onderling iets meer overleggen.

De ene keer op bezoek bij de arts, de volgende keer weer bij de verpleegkundige. Dat is in veel consultatiebureaus de gebruikelijke praktijk. Maar volgens Daphne de Lange, manager bij Thebe Jeugdgezondheidszorg in Oosterhout, is dat niet de meest handige verdeling. “Wil je maatwerk leveren, dan moet je meer oog hebben voor de verschillen.” Maar wat zijn die verschillen? En vanaf welke leeftijd worden die zichtbaar? Om dat te bepalen experimenteerden een aantal consultatiebureaus van Thebe in Noord-Brabant met triage op verschillende leeftijden, variërend van 2 tot 26 weken. Op basis hiervan kwam een kind onder behandeling van de arts, de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist.

Triage met drie maanden
Hoewel harde cijfers ontbreken – er zijn in het onderzoek te weinig gegevens verzameld – lijkt triage met drie maanden mogelijk het meest geschikt als eerste triagemoment. “Triëren met drie maanden waarborgt de continuïteit van begeleiding en geeft verpleegkundig specialisten de kans om tijdig een relatie op te bouwen met ouders en kind”, licht De Lange toe. “Daarnaast heeft de jeugdarts de zuigeling ten minste twee keer gezien. Hierdoor voelt deze zich zekerder in het nemen van de verantwoordelijkheid.”

Overleg nog belangrijker
Met het triage zorgmodel wordt de functie van verpleegkundig specialist verankerd in het consultatiebureau. Regelmatig overleg tussen de disciplines wordt daardoor nog belangrijker “Iedereen schuift daarom aan tijdens ons maandelijkse multidisciplinaire overleg, tot de assistentes aan toe”, aldus De Lange. Meer dan vroeger kijken de medewerkers daarbij naar de verschillende facetten die een rol spelen in de ontwikkeling van een kind. “Van de sociaaleconomische status van de ouders tot aan de wijk waarin een kind opgroeit; ál die zaken zijn belangrijk.”

Betere zorg, meer vertrouwen
De werkwijze slaat aan in de praktijk en de medewerkers van de deelnemende bureaus zijn enthousiast. “De taakverdeling is een stuk eenvoudiger geworden en de betrokkenen werken meer als team. Hierdoor kunnen zij de tijd voor zorg beter gebruiken. De ouders ervaren dit ook zo. De vertrouwensband die zij met ‘hun’ vaste gezicht bij het consultatiebureau opbouwen, is van onschatbare waarde.”

LEES VERDER

‘De taakverdeling is een stuk eenvoudiger geworden’

Feiten en cijfers

  • Vijf consultatiebureaus in Noord-Brabant hebben in de periode april 2011 t/m september 2012 het triage zorgmodel geïmplementeerd en uitgevoerd.
  • De triage overwegingen van 596 zuigelingen zijn in het digitaal dossier JGZ geregistreerd en geanalyseerd.
  • Taakherschikking binnen de JGZ van jeugdarts naar verpleegkundig specialist is mogelijk.
  • Het systeem van triage naar drie risicoprofielen met daaraan gekoppeld een gedifferentieerde begeleiding is in de dagelijkse praktijk lastig uitvoerbaar.
  • Een structureel interdisciplinair overleg gericht op het in kaart brengen van het risicoproces van zuigelingen heeft een grote meerwaarde voor de jgz-professional zelf en wordt door de meeste jgz-professionals gezien als mogelijkheid tot een verbetering van de onderlinge samenwerking en daarmee ook de kwaliteit van zorg.
  • Gemiddeld komt bij 50% van de triage overwegingen de indeling op basis van de risicotaxatie overeen met de uiteindelijke risicoprofilering. In de andere 50% van de triage overwegingen wordt de uiteindelijke profielindeling bepaald door de aanvullende professionele overwegingen.
  • De vier verschillende triage momenten laten significante verschillen zien ten aanzien van dit gemiddelde. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij het triage moment op twee weken slechts bij 22% van de zuigelingen risicotaxatie en profielindeling overeen komt, versus een 70% overeenkomst voor het triage moment met 26 weken.


ZonMw projecttitel: Kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van triage op verschillende leeftijdsmomenten, een beschrijvend procesonderzoek. Projectnummer 156511007

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek? Neem contact op met projectleider Daphne de Lange: [email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan