Vroegtijdig
risico’s
zien en aanpakken

bij mbo-leerlingen

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Te oud voor het CJG, te licht voor de hulpverlening: mbo-leerlingen op niveau 1 en 2 vallen vaak tussen wal en schip. Gevolg? Vroegtijdige uitval van een groot deel van de jongeren. “Wij willen met het project Wasstraat het gat in de zorg voor deze jongeren dichten”, aldus jgz-verpleegkundige Jamila Faloun.

Bijna honderd eerstejaars op mbo niveau 1 en 2 zag Faloun vorig jaar aan haar bureau op het ROC’s Albeda in Rotterdam. “Door leerlingen aan het begin van het jaar een consult aan te bieden, inventariseren we waar de risico’s zitten. Zit iemand diep in de schulden? Of zijn er problemen thuis? Met passende zorg voorkomen we vervolgens dat problemen later uit de hand lopen.”

Minder uitval, betere kansen
In totaal namen meer dan 550 leerlingen van de ROC’s Zadkine en Albeda deel aan het project. Vier op de tien leerlingen met matige of zware problemen werden door de verpleegkundige na het consult doorverwezen; de helft naar een begeleider op school, de andere helft naar een externe hulpverlener. “We kunnen problemen nu eerder herkennen en aanpakken. De hoop is dat er minder leerlingen uitvallen en dat zij straks betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.”

Wegnemen van belemmeringen
Jongeren beoordelen het consult met de verpleegkundige zeer positief. Ook de scholen zelf zijn over de interventie te spreken. En hoewel de harde bewijzen nog ontbreken, denkt Faloun te weten wat de succesfactor is. “Niet het hebben van problemen staat centraal, maar het wegnemen of beperken van de belemmeringen en het versterken van de zelfredzaamheid. Jongeren voelen zich daardoor serieus genomen en werken mee. Samen zetten we de leerlingen weer terug in hun kracht.”

Gezamenlijk optrekken
Anders dan de interventie Les(s) & More – die zich ook op leerlingen op het mbo richt – maakt de Wasstraat geen selectie aan de poort. Toch trekken de twee projecten in een vervolgtraject samen op als het gaat om de verspreiding en implementatie van de succesvolle interventies. Maar ook wordt de samenwerking gezocht met andere uitvoeringspartners, zoals schoolmaatschappelijk werk en loopbaanadviseurs. Faloun: “De kwetsbaarste groep is nog moeilijk te bereiken. Daarom is een goede zorgstructuur op school erg belangrijk. Dit project sluit daarbij aan, omdat de jgz-verpleegkundige zichtbaar is en zo de verbinding kan maken.” Alleen door intens samen te werken, kunnen we deze moeilijke doelgroep bereiken.

LEES VERDER

‘Samen zetten we de leerlingen weer terug in hun kracht’

Feiten en cijfers

  • In Rotterdam Rijnmond volgen 40.000 jongeren een mbo opleiding. Met name op de niveaus 1 en 2 is de schooluitval zeer hoog, variërend per opleiding van 30 tot 40%.
  • In totaal zijn 830 jongeren uitgenodigd voor het onderzoek, 584 jongeren deden daadwerkelijk mee. Van de 280 jongeren in de interventiegroep hebben 224 jongeren een gesprek met de verpleegkundige gehad. Dit gesprek duurde gemiddeld bijna 24 minuten.
  • Bij 36.8% van de jongeren maakte de verpleegkundige zich zorgen. Bij 65.8% van deze jongeren schatte de verpleegkundige de problemen van deze jongeren matig tot zwaar in.
  • Jongeren hebben het gesprek met de verpleegkundige zeer positief beoordeeld: het gemiddelde rapportcijfer was een 8,7.


ZonMw projecttitel: “Wasstraat – Your health” – Integraal preventief zorgaanbod aan de voorkant van het MBO voor studenten met een hoog risico. Projectnummer 156512005

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Wasstraat? Neem dan contact op met CJG Rijnmond: [email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan