Meer kennis over mond-
zorg
door voorlichtings- film

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Slechts een kleine meerderheid van de vijfjarigen heeft een gaaf gebit. Ouders moeten er meer van doordrongen raken dat het melkgebit een goede verzorging verdient. Het verspreiden van een voorlichtingsfilmpje via het consultatiebureau kan daarbij helpen.

Tandarts-epidemioloog Annemarie Schuller ziet ze vaak in de tandheelkundige onderzoeksbus van TNO: jonge kinderen van ouders die niet goed weten hoe ze het melkgebit moeten verzorgen. Met alle gevolgen van dien, want het melkgebit speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de blijvende tanden en kiezen. Door een korte, online voorlichtingsfilm – Een gezond kindergebit – te maken, wil Schuller ouders hiervan bewust maken en helpen hun gedrag aan te passen.

Verspreiding via consultatiebureau
Schuller en haar collega-onderzoeker Ashley Verlinden van TNO kozen ervoor de film via de consultatiebureaus te promoten. “Gezien het grote bereik is dat de aangewezen plek voor voorlichting aan ouders over mondzorg”, aldus de tandarts. Ouders krijgen tijdens het consult rond negen maanden een kaartje mee met een link en een QR-code. Thuis kunnen zij op hun gemak de film bekijken.

Bereik vergroten
In de praktijk zoekt een op de vijf gezinnen het filmpje online op. “Dat lijkt niet veel, maar omgerekend naar absolute getallen zijn dat zo’n 36.000 gezinnen per jaar”, licht Schuller toe. “Daardoor neemt de kennis over mondzorg significant toe, ook 6 maanden na het bekijken van de film. Daarnaast zagen we een positieve gedragsverandering bij ouders na het bekijken van de film.” Om het bereik verder te vergroten, is vooral veel creativiteit nodig. “Consultatiebureaus met een tv-scherm kunnen de film bijvoorbeeld in de wachtkamer laten zien. Maar ook het plaatsen van de film op de eigen CJG-website is een mogelijkheid.”

Meer mogelijkheden
Uit verschillende landen hebben de onderzoekers al positieve reacties ontvangen. “Het voordeel van het filmpje is dat het eenvoudig in andere gremia te gebruiken is. Bijvoorbeeld tijdens een informatieavond op het kinderdagverblijf of in de wachtkamer bij de tandarts of mondhygiënist. Bovendien kan een filmpje ook worden ingezet bij voorlichting over andere gezondheidsonderwerpen, zoals zindelijkheid, veiligheid of hoe om te gaan met driftbuien. Een veelbelovende manier om ouders te faciliteren.”

LEES VERDER

‘De kennis over mondzorg neemt significant toe’

Feiten en cijfers

  • In Nederland had in 2011 41% van de vijfjarigen cariës. 53% van de tweejarigen komt na zijn derde jaar pas voor de eerste keer op controle bij een tandarts of mondhygiënist.
  • Consultatiebureaus in drie regio’s hebben meegedaan aan de interventie. Ongeveer duizend gezinnen kregen een kaartje met QR-code en link naar de video mee naar huis.
  • Op dit moment participeren negen verschillende jgz-instellingen verspreid over heel Nederland in een implementatieproject voor Een gezond kindergebit.


ZonMw projecttitel: Web-based voorlichtingsfilm voor een maatwerkonderwerp (i.c. mondzorg). Projectnummer 156511009

Meer informatie

Meer weten of gebruik maken van de film Een gezond kindergebit? Neem contact op met Ineke van Kempen: [email protected].

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan