PRACHTPROJECT:

‘Een kind gaat nooit van je bord af’

Lees verder ↓

Groot voordeel van het werken in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) is dat er 1 plek is waar alle zorg samenkomt. Ouders en hun kinderen hoeven niet van het ene naar het andere loket. ‘Zie ons als proeftuin, als voorbeeld voor de rest van Nederland’, zegt coördinator Marjolijn Besselse.

Volgens Besselse kun je het MDCK vergelijken met een autowasstraat. De auto rijdt niet, maar alle machines voeren om de auto heen de juiste handelingen in de juiste volgorde uit. ‘Zo werkt het ook in het MDCK. We stroomlijnen de zorg om het gezin.’

Gevaar
Komt er een melding van mogelijke kindermishandeling binnen bij Veilig Thuis, dan wordt eerst gekeken of er sprake is van direct gevaar of een structureel onveilige situatie. Zo ja, dan gaat de melding naar het MDCK. ‘Wij bekijken de melding en gaan – met toestemming van de ouders – bij de betrokken instanties alle beschikbare informatie opvragen, zodat we een compleet beeld krijgen’, legt Besselse uit. Meestal zijn het immers gezinnen die al langer en van verschillende instanties hulp krijgen.

Aanpakken
‘We gaan vervolgens met verschillende disciplines om de tafel zitten en maken een plan van aanpak. Vrijwel altijd wordt nog diezelfde dag de hulp opgestart’, vervolgt Besselse. ‘Omdat we op 1 plek zitten, hebben we zowel medische als justitiële en psychosociale kennis in huis. Dat voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden.’

Lees verder ↓

‘We stroomlijnen de zorg om het gezin’

Coördinator MDCK Marjolijn Besselse:

‘Zonder de Academische Werkplaats Kindermishandeling was het hele MDCK niet ontstaan. Op dit moment loopt er onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar de effectiviteit van het MDCK. Dat levert niet alleen voor onszelf bruikbare informatie op, maar kan ook andere regio’s inspireren om iets soortgelijks op poten te zetten.’

‘De hele keten zit om de tafel’

De hele keten om tafel
Elk geval blijft gevolgd worden door het hele team. ‘Vroeger deed je je werk en daarna nam een andere organisatie het van je over. Nu blijven we het kind met zijn allen volgen. De hele keten zit immers om de tafel. Een kind gaat dus nooit van je bordje af.’ Voordeel is bovendien dat achteraf geanalyseerd kan worden of het plan van aanpak voldeed. Besselse: ‘Maar ook als we tussentijds merken dat er onvoldoende progressie is, kunnen we ingrijpen. Dan gaan we met elkaar bedenken hoe het beter kan.’

Goed voorbeeld
Volgens Besselse heeft het MDCK een voorbeeldfunctie waar andere regio’s van kunnen profiteren. ‘Ook elders zijn initiatieven om multidisciplinair te werken. Maar het bijzondere van onze situatie is dat we ook daadwerkelijk onder 1 dak zitten. Er is 1 loket, 1 regisseur, 1 plan en 1 aanpak.’

PROJECTLEIDER AAN HET WOORD

Samen door één bril kijken

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘Van stoptrein naar sneltrein…..’

Link naar pagina ↓

OVERZICHT

Alle projecten op een rij

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan