Projecten van de Academische Werkplaats Kindermishandeling

Integrale aanpak van kindermishandeling onder één dak

In de regio Kennemerland is het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) opgezet. Verschillende organisaties werken met een intersectorale aanpak op 1 plek samen om kindermishandeling snel te onderzoeken en te stoppen.

Link factsheet ↓

Convenant kindermishandeling en WIJZER informatie delen

Een samenwerkings- en privacyconvenant met duidelijke afspraken over het uitwisselen van gegevens tussen hulpverleners. Met daarbij een korte WIJZER met vragen die iedere professional en ieder team zich hierover zou moeten stellen.

Link factsheet ↓

Onderzoek naar de Horizonmethode bij seksueel misbruik (4-12 jaar)

De Horizonmethode is een groepsbehandeling voor misbruikte kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De verschillende onderdelen van de methode zijn nu systematisch onderzocht.

Link factsheet ↓

De Horizonmethode voor seksueel misbruikte jongeren (12 t/m 22 jaar)

Handleidingen en werkboeken voor groepstherapieën en een parallel lopende oudergroep bij de Horizonmethode voor seksueel misbruikte jongeren van 12 tot en met 22 jaar.

Link factsheet ↓

De Horizonmethode voor de LVB-doelgroep

Module van de Horizon-methode speciaal voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (IQ 55-85) die seksueel misbruikt zijn.

Link factsheet ↓

Fotograaf: Werry Crone (Hollandse Hoogte)

De Horizonmethode bij gezinnen na geweld tussen ouders

Onderzoek naar de ouder-kind relatie in gezinnen na ruzie en geweld tussen ouders leidde tot aanpassingen van de HORIZON-methodiek.

Link factsheet ↓

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling: een handreiking voor gemeenten

Met deze handreiking kunnen gemeenten de aanstelling van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling op maat stimuleren bij onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Link factsheet ↓

Gevolgen van seksueel misbruik

Onderzoek naar de impact van seksueel misbruik op kinderen en hun ouders met bijzondere aandacht voor sociale en psychologische factoren die de gevolgen van misbruik kunnen verklaren en/of verminderen.

Link factsheet ↓

De rol van zelfbeheersing bij huiselijk geweld

Het verband tussen zelfbeheersing, trauma en huiselijk geweld nader onderzocht.

Link factsheet ↓

KINDEREN UIT DE KNEL

De methodiek KINDEREN UIT DE KNEL is bestemd voor kinderen die slachtoffer zijn van een vechtscheiding. In dit onderzoek is de effectiviteit van de methodiek onderzocht. Welke factoren houden de conflicten tussen ouders in stand?

Link factsheet ↓

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)

Het Lock biedt voor professionals opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen over de intersectorale aanpak van kindermishandeling es.

Link factsheet ↓

PROJECTLEIDER AAN HET WOORD

Samen door één bril kijken

Link naar pagina ↓

PRACHTPROJECT

Snelle hulp bij kindermishandeling

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘Van stoptrein naar sneltrein…..’

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan