Projecten van de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth

Communicatie tussen hulpverleners en jongeren

Onderzoek naar verschillende aspecten van de communicatie tussen jongeren en hun hulpverleners. Wat blijkt? Zowel jongeren als hun ouders vinden affectieve communicatie het meest belangrijk.

Link factsheet ↓

Foto van de zorg voor jeugdigen

In de provincie Groningen is in 2012 de bestaande situatie van zorg voor jeugd in kaart gebracht. Hoeveel kinderen en jeugdigen ontvangen zorg, en wat zijn hun problemen?

Link factsheet ↓

Entree van zorg voor jeugdigen

Of jeugdigen zorg krijgen, hangt niet alleen af van de ernst van de problematiek. Ook allerlei andere factoren spelen daarbij een rol. Dit onderzoek geeft inzicht in welke kinderen met welke problemen in welk type zorg terechtkomen.

Link factsheet ↓

TAZJE: Taxonomie van Zorg voor Jeugd

Een gestandaardiseerd instrument voor het registreren en classificeren van zorg aan jeugdigen met emotionele en gedragsmatige problemen. De kracht van TAZJE is dat het gebruikt kan worden door allerlei organisaties binnen de zorg voor jeugdigen en hun ouders.

Link factsheet ↓

Kosten-batenanalyse van de jeugd-ggz

Ontwikkeling van een theoretisch model waarin alle directe en indirecte kosten en baten zijn opgenomen die een rol kunnen spelen bij een kosten-batenanalyse van jeugd-ggz.

Link factsheet ↓

Toolkit ROM

Een handige toolkit met in de praktijk beproefde producten die het gebruik van Routine Outcome Monitoring stimuleren.

Link factsheet ↓

Magazine In dialoog!
Over cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd

Met dit magazine inspireren 4 werkplaatsen met hun ervaringen en resultaten tot cliënt- en omgevingsgestuurd werken.

Link factsheet ↓

COÖRDINATOR AAN HET WOORD

Over C4Youth

Link naar pagina ↓

PRACHTPROJECT

‘Er ontstaat een leercyclus’

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘Iedereen is blij met de samenhang’

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan