C4Youth Groningen | Project 737200001
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.c4youth.nl en lees de publiekssamenvatting

Versterking basisondersteuning

Wat is het?

Actieonderzoek om de kwaliteit van de lokale basisondersteuning – het gewone opvoeden en opgroeien – in de Groningse gemeenten te versterken.

Wat levert het op?

Dit project geeft antwoord op de vraag hoe de lokale basisondersteuning in de provincie Groningen is vormgegeven, en welke ontwikkelingen hierin zichtbaar zijn. 4 gemeentelijke teams zijn ondersteund in hun ontwikkeling met behulp van actieonderzoek. De volgende factoren blijken de kwaliteit van (samen)werken in de lokale basisondersteuning te beïnvloeden: taak- en rolverdeling, teamgevoel, het vaststellen en uitwerken van een gedragen missie en visie, helder onderscheid tussen casusregie en procesregie en het benutten van individuele en teamkwaliteiten. Zie ook de publicatie De moeizame weg van de transformatie. Om na te gaan hoe de gemeentelijke teams aansluiten bij de doelen van de Jeugdwet en de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model, heeft C4Youth de Zelftest Basisteam Jeugd (ZBJ) ontwikkeld. De ZBJ is ontwikkeld op basis van de zelftest samenwerking wijkteams van Vilans.

Voor wie is het?

Gemeenten en jeugdhulporganisaties.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Lucienne van Eijk
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan