C4Youth Groningen | Project 737200001
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.c4youth.nl en lees de publiekssamenvatting

Participatie van ouders en jongeren

Wat is het?

Een project waarin een visie op participatie is ontwikkeld en waarin geëxperimenteerd is met methoden waarmee participatie van ouders en jongeren – zowel binnen jeugdhulp als binnen de academische werkplaats – effectief kan worden vormgegeven.

Wat levert het op?

Het betrekken van jeugdigen en ouders bij de academische werkplaats, maar ook in de jeugdhulpverlening, is een onmisbare bouwsteen om de goede dingen te doen. Een conclusie van dit project is dat het waardevol is om een netwerk te hebben van professionals, beleidsmakers, leraren in basis- en voortgezet onderwijs en platforms om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Participatie is iets dat snel vergeten wordt, ook al heb je met elkaar afgesproken dat het belangrijk is. Daarom is het cruciaal dat iemand de verantwoordelijkheid krijgt voor het ‘waken over’ participatie van kinderen, jongeren en ouders. De middelen die zijn ingezet binnen de werkplaats – zoals storytellers en speeddaten – leverden waardevolle kennis op voor de professionals. De belangrijkste boodschap die hieruit naar voren kwam: ‘Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is als je mijn perspectief als zorgvrager niet kent. Vraag daarnaar, neem me serieus en leer van mijn ervaringen.’ Op basis van de ervaringen zijn do’s-and-don’ts geformuleerd voor de inzet van kennis van de zorgvragers. Zie ook het artikel ‘Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp’.

Voor wie is het?

Professionals en beleidsmakers in de jeugdhulp. En deelnemers aan een werkplaats jeugd.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Lucienne van Eijk
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan