C4Youth Groningen | Project 737200001
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.c4youth.nl en lees de publiekssamenvatting

Monitoring transformatie zorg voor jeugd

Wat is het?

Een project om inzicht te krijgen in een goede basis van een monitor van de transformatie door anonieme gegevens uit de verschillende registraties te analyseren, de resultaten naast elkaar te leggen en te duiden met de betrokken partners.

Wat levert het op?

Onderzoek naar het monitoren van de transformatie van de zorg voor jeugd laat zien dat het voorliggende veld (het geheel van collectieve voorzieningen en het gehele netwerk van vrijwilligers en professionals) onderbelicht blijft in de cijfers. Veel meer jeugdigen hebben met het voorliggende veld te maken dan met specialistische ondersteuning. Hoewel de basisondersteuning een centrale rol vervult bij de ‘beweging naar voren’, is het moeilijk om grip te krijgen op concrete aantallen. De reden hiervoor is dat er nog geen uniforme en gestandaardiseerde manier van registreren en monitoren is. Het is van groot belang dat gemeenten en ketenpartners zich inzetten om deze situatie te verbeteren, als zij de gewenste beweging naar voren in cijfers zichtbaar willen maken. Dat is een belangrijke conclusie van de onderzoeksrapportage.

Voor wie is het?

Gemeentelijke beleidsmedewerkers, managers en teamleiders, en professionals in de praktijk.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Lucienne van Eijk
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan