C4Youth Groningen | Project 737200017
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.c4youth.nl en lees de publiekssamenvatting

Naar inclusief voortgezet onderwijs; versterken van de schoolbegeleiding bij psychische problemen van schoolgaande jongeren

Voucher: Masterclass: Versterken schoolbegeleiding

Wat is het?

De doorontwikkeling en evaluatie van de ‘Begeleid Leren Toolkit’ voor ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het voortgezet onderwijs stond centraal in dit onderzoeksproject.

Wat levert het op?

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat de Begeleid Leren-methodiek veel potentie heeft voor het voortgezet onderwijs. Zowel leerlingen als onderwijsprofessionals vonden de methodiek nuttig. Onderwijsprofessionals geven aan dat deze zorgt voor meer structuur en houvast in de begeleiding. De leerlinggerichte aanpak verbeterde volgens hen de relatie met de leerlingen. Ze leerden om te onderzoeken wat volgens de leerling het probleem is, wat zijn of haar behoeften zijn en welke oplossingen er mogelijk zijn. Leerlingen gaven aan dat met de methodiek hun problemen veelal afnamen en dat ze problemen beter zelfstandig konden oplossen. Sommige leerlingen gaven ook aan dat ze met meer plezier naar school gingen en nieuwe vriendschappen hadden gekregen of een betere relatie met klasgenoten. De Begeleid Leren-methodiek is veelbelovend, maar verder onderzoek is nodig om de effectiviteit aan te tonen.

Voor wie is het?

Onderwijsprofessionals en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Andrea de Winter
[email protected]

Bekijk ook: Voucher: Masterclass: Versterken schoolbegeleiding

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan