AWTJ Friesland | Project 737200010
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjf.nl en lees de publiekssamenvatting

In dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd

Wat is het?

De dialoogtafelmethodiek is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Volgens een systematische methodiek reflecteren jeugdige en gezin onder leiding van een onafhankelijk voorzitter met betrokken hulpverleners (bijvoorbeeld welzijn- en jeugdhulpprofessionals, leerkrachten, vrijwilligers) op de ontvangen hulp.

Wat levert het op?

Tijdens de dialoogtafel bespreken de deelnemers hoe het hulpverleningstraject is verlopen en hoe zij het traject hebben ervaren. De voorzitter creëert een veilige ruimte voor een open gesprek. Welke factoren (bij gezin, hulpverlener, organisatie, interventies) bevorderen of belemmeren de hulpverlening? Hoe verloopt de alliantie tussen het gezin en de hulpverlener? Denk aan gezamenlijke besluitvorming, communicatie.  Dialoogtafels leveren inzicht op in de uitkomsten van hulp en in het functioneren van de dagelijkse jeugdhulppraktijk. Ook komen  kritische succesfactoren, structurele knelpunten en concrete aanknopingspunten voor verbetering naar voren. De ervaringen van jongeren en gezinnen komen meer centraal te staan en er komt een leer-en verbeterbeweging op gang in de regio. Meer informatie is hier te vinden. Professionals kunnen gebruik maken van de light versie van de handleiding. Dit artikel geeft ook een goed inzicht in de methodiek. Ook heeft de werkplaats een overzicht gemaakt van de geleerde lessen en aanbevelingen van het project. De methodiek wordt momenteel aangeboden via OPJeugd.

Voor wie is het?

Voor praktijkprofessionals, beleidsmedewerkers, en managers/bestuurders, en voor  opleiders van toekomstige en huidige professionals. En voor cliënten van jeugdhulp.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Alona Labun
[email protected]

Voucher: Reflectie- en evaluatiemethodiek: de Dialoogtafel

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan