AWTJ Samen op school | Project 737200011
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.samenopschool.org en lees de publiekssamenvatting

Bestuurlijk organisatorische randvoorwaarden

Voucher: Workshop: Bouwen aan het WIJ-gevoel

Wat is het?

Een onderzoek naar de uitwerking van wetgeving in het kader van passend onderwijs en de jeugdzorg. Het onderzoek wil verklaren waarom het beleid herhaaldelijk zijn belangrijkste doelstellingen niet bereikt.

Wat levert het op?

Het onderzoek levert inzicht op in de mechanismen achter de gevonden tegenstellingen tussen beleidsintenties en beleidsuitkomsten van de Wet passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) en hun voorgangers. Het onderzoek legt verklarende mechanismen bloot voor de verschillen tussen de pretenties en prestaties van het jeugdbeleid. Daarmee wil het onderzoek een bijdrage leveren aan toekomstige beleidsvorming op beide terreinen. Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken is een interactieve workshop ontwikkeld.

Voor wie is het?

Met name voor bestuurders en beleidsmakers die zich bezighouden met jeugdzorg en passend onderwijs. Op landelijk beleidsniveau zijn de resultaten van belang voor bedenkers van toekomstige interventies. En voor lokale bestuurders en beleidsmakers, als het gaat om kennis en begrip voor elkaars posities.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Sharon Stellaard
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan