AWTJ Samen op school | Project 737200011
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.samenopschool.org en lees de publiekssamenvatting

Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten en Community’s of Practice (CoP’s)

Wat is het?

Dit project onderzocht in diverse kortlopende onderzoeksprojecten onderwerpen rond de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp en verbeteringen van interventies. Daarnaast is geïnvesteerd in leergemeenschappen (Community’s of Practice) op 6 scholen, waarin perspectieven samenkomen van ouders, leerlingen, docenten, intern begeleiders, jeugdhulp, maatschappelijk werk en gemeente. Inzicht in elkaars kennis en werkwijzen bevordert de integratie daarvan.

Wat levert het op?

Er zijn 12 Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten gedaan in de regio’s IJsselland en Flevoland. De vragen kwamen uit het onderwijs, samen met een gemeente en/of praktijkinstelling. De onderzoeken leverden geen kant-en-klare samenwerkingsmethoden op die 1-op-1 overgezet kunnen worden naar andere scholen. Wel kwam er veel algemene kennis over samenwerken naar voren. Samenwerking kan alleen met monitoring en borging van kwaliteit van de schoolpraktijken. Ook is het gebaat bij een lerende attitude. En het vergt aandacht voor zowel de individuele als gemeenschappelijke behoeften van leerlingen, niet alleen didactisch maar ook pedagogisch. Dat geldt ook voor het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven (ouders, leerlingen, schoolteam en professionals). De werkplaats heeft 19 bijeenkomsten en 6 (mini)conferenties georganiseerd. Tijdens een LAB-dag is de stem van 17 leerlingen van 3 verschillende vo-scholen gehoord. Bij elke bijeenkomst stond (leren over de) samenwerking tussen alle betrokkenen centraal. Samenwerken onder het motto ‘samen leren doen wat werkt’ was een belangrijke kernboodschap. Alle resultaten zijn terug te lezen op de website Samen op School.

Voor wie is het?

Leerlingen, docenten en andere praktijkprofessionals, beleidsmedewerkers, opleiders, managers/bestuurders.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Dorien Graas
[email protected]
www.samenopschool.org

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan