AWTJ Twente | Project 737200003
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awjtwente.nl en lees de publiekssamenvatting

Klein-en-fijn-projecten rondom armoede

Wat is het?

In 5 klein-en-fijn-projecten zijn praktijkvragen van (met name) gemeenten beantwoord met onderzoek door studenten.

Wat levert het op?

De projecten droegen bij aan meer bewustwording bij professionals over hoe zij beter kunnen aansluiten bij gezinnen in armoede. Zo is er onderzoek gedaan naar het niet gebruiken van bestaande gemeentelijke regelingen, en naar ondersteuningsbehoeften van gezinnen.  Welke redenen hebben gezinnen in armoede uit de gemeente Hellendoorn om geen gebruik te maken van de gemeentelijke ondersteuning voor kinderen? Ervaringsdeskundigen hebben adviezen gegeven hoe de gemeente het bereik van de voorzieningen kan vergroten. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn opgenomen in deze infographic. Ook is het  rapport ‘Benutten van ervaringsdeskundigheid’ verschenen dat antwoord geeft op de vraag op welke wijze ervaringsdeskundigheid rondom armoede benut kan worden in beleidsvorming van Twentse gemeenten. Daarnaast is onderzoek gedaan naar het werken vanuit geluk met kwetsbare kinderen. Hierin staan de ervaringen van sociaal werkers en gezinnen centraal, die in aanraking zijn gekomen met ‘geluksgericht werken’. Wat zijn de effecten van deze aanpak op autonomie, competentie en verbondenheid? De conclusies lees je in het rapport Van klacht naar kracht.

Voor wie is het?

Beleidsmedewerkers van gemeenten en professionals die werken met gezinnen in armoede.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Margriet Braun
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan