AWTJ Utrecht | Project 737200009
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjutrecht.nl en lees de publiekssamenvatting

Gewoon Opvoeden en Versterken

Wat is het?

In dit project zijn 3 Wijkacademies in Utrecht opgericht en onderzocht. Een Wijkacademie bestaat uit een kerngroep van ouders en andere bewoners die in gesprek gaan over opvoedvraagstukken. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken. Elke Wijkacademie wordt ondersteund door professionals die zijn getraind in de onderliggende methodiek ‘Opvoeden is een gesprek’. Hier vind je meer informatie over de wijkacademies.

Wat levert het op?

Het onderzoek laat zien dat ouders en professionals – in lijn met het Wijkacademie-motto ‘leren van elkaar’ – samen eerste stappen hebben gezet in het versterken van pedagogische wijknetwerken. In alle 3 de Wijkacademies is een hechte kerngroep ontstaan. De Wijkacademies blijken daarnaast een plek te zijn waar ouders hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Er zijn ook opbrengsten op het niveau van de wijk, zoals het bevorderen van sociale cohesie. Tot slot heeft het project bijgedragen aan visievorming en concretisering van de pedagogische civil society in de stad Utrecht. Met oog voor de kracht van jeugdigen, ouders en andere wijkbewoners en in samenwerking met hen. Lees voor meer informatie het rapport ‘Wijkacademies in beeld’.  In het boek ‘Plekken van hoop en verandering‘ is hoofdstuk 11 gewijd aan de Utrechtse Wijkacademies en het project.

Voor wie is het?

Het (versterken van het) ‘gewoon opvoeden’ is een gezamenlijke opgave die vraagt om inzet van alle partners in de zorg voor jeugd. De inzichten uit het project zijn daarom van belang voor ouders, medeopvoeders, huidige en toekomstige professionals, docenten en andere vertegenwoordigers van opleidingen, onderzoekers en beleidsmakers.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Marije Kesselring
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan