AWTJ Utrecht | Project 737200009
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjutrecht.nl en lees de publiekssamenvatting

JIM-project (Jouw Ingebrachte Mentor)

Wat is het?

Dit project onderzocht de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen gezin, professionals en een zelfgekozen informele mentor door jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 bij een dreigende uithuisplaatsing. Deze animatie licht de JIM-aanpak toe.

Wat levert het op?

Uit gesprekken met jongeren, ouders, JIM’s en hulpverleners is duidelijk geworden dat alle betrokkenen het betrekken van een JIM bij het hulpverleningsproces van grote meerwaarde achten voor het slagen van een traject. Naar aanleiding van de resultaten zijn in de praktijk veranderingen doorgevoerd die de samenwerking tussen professionals uit de basis- en specialistische zorg, informele mentoren en gezinsleden hebben verbeterd, zoals het intensiever betrekken van de gezinswerker bij een JIM-traject. Toekomstig onderzoek en de input van jongeren en ouders kan meer inzicht geven in de wijze waarop een JIM kan bijdragen aan de effectiviteit van hulpverlening.

Rapportage fase 1: Samenwerking basishulp en specialistische hulp binnen de JIM-aanpak, 2020.
Rapportage fase 2: Samenwerking professionals specialistische hulp en informele mentoren (JIM’s) binnen de JIM-aanpak, 2020.
Rapportage fase 3:  Uiting van centrale concepten, onderliggend aan de JIM-aanpak, in het handelen van professionals binnen de specialistische hulp, 2020.

In het boek Circulaire Zorg, van JIM-aanpak naar een nieuwe kijk op jeugdhulpverlening is kennis uit dit project gebundeld in het hoofdstuk ‘De samenwerking tussen ambulant hulpverleners en informele mentoren’.

Voor wie is het?

Praktijkinstellingen die de JIM-aanpak willen introduceren of verder ontwikkelen, cliënten en cliëntorganisaties, gemeenten en buurtteamorganisaties, docenten in opleidingen aan toekomstige jeugdprofessionals en opleiders in de jeugdsector.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Andrée Sekreve
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan