AWTJ Utrecht | Project 737200009
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjutrecht.nl en lees de publiekssamenvatting

Effectieve Basishulp

Wat is het?

De doelstelling van dit project was om inzicht te krijgen in het bereik, de werkwijze en effecten van de basishulp in Utrecht, zoals gegeven door de buurtteams jeugd en gezin van Lokalis. Hiervoor is het gezinsplan ontwikkeld. Het gezinsplan is een standaard format met bijbehorende werkwijze, dat iedere gezinswerker gebruikt om samen met de gezinnen systematisch doelen te stellen en te evalueren. Het gezinsplan is gebaseerd op bestaande korte checklists voor het evalueren van doelen, waarvan het effect is aangetoond.

Wat levert het op?

Het project geeft een unieke inkijk in de werkwijze van buurtteams na de transformatie van de jeugdsector. Dat gezinswerkers, buurtteamorganisaties en gemeente de eigen werkwijze voortdurend kritisch evalueren, is noodzakelijk en leerzaam gebleken. Het project heeft inzicht gegeven in wat de buurteams in Utrecht onder basishulp verstaan, wat ze als uitkomsten willen bereiken, hoe zij dit met gezinnen willen bespreken en hoe zij dit willen monitoren. 200 gezinsplannen zijn geanalyseerd. Dit heeft kennis opgeleverd over de aard van de problematiek van gezinnen, het gebruik van het format van gezinsplannen door gezinswerkers en de doelen die gezinnen stellen, en of deze geëvalueerd worden. Het opstellen van doelen door de gezinswerkers in samenwerking met gezinnen blijkt nog beter te kunnen. De kennis uit het onderzoek kan direct benut worden om waar nodig de aanpak en opleiding van gezinswerkers te verbeteren. Zie ook de publicatie Effectieve Basishulp in Utrecht. Eén gezin, één plan? Hulpvragen, doelen en doelbereik in de Gezinsplannen van de Buurtteams Jeugd & Gezin, 2020.

Voor wie is het?

Voor gezinnen die op basis van het gezinsplan in gesprek gaan met gezinswerkers over de voortgang en aanpak. Gezinswerkers kunnen hun aanpak hier direct op aanpassen. De aanpak is ook geschikt voor lokaal beleid, doordat gezinsplannen direct inzicht bieden in de problemen van inwoners in wijken en de mate waarin de aanpak daarvan al helpt.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Andrée Sekreve
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan