AWTJ Utrecht | Project 737200022
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjutrecht.nl en lees de publiekssamenvatting

Integrale aanpak voor mbo-studenten met psychische problemen gericht op het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van maatschappelijke participatie

Wat is het?

Dit project wil schooluitval onder mbo-studenten met psychische problemen voorkomen. Op MBO Utrecht is een integrale werkwijze ontwikkeld voor begeleiding en ondersteuning van deze studenten.

Wat levert het op?

De behoeften van jongeren met psychische problemen op het mbo zijn in kaart gebracht en er is een gezamenlijke visie op goede hulp en ondersteuning ontwikkeld. Als werkwijze is Begeleid Leren geïmplementeerd. Deze methodiek gaat uit van de mogelijkheden en wensen van de studenten en is gericht op maatschappelijke kansen en participatie. In een Ontwikkelwerkplaats is de werkwijze passend gemaakt voor MBO Utrecht, samen met jongeren met psychische problemen, studenten, onderwijs, en Buurtteam MBO. Zie ook dit filmpje en de eindrapportage van het project. De werkwijze is toegepast bij 15 studenten, en tussentijds gevolgd en gevoed door praktijkgericht onderzoek, bestaande uit casuïstiekbesprekingen, (groeps-)interviews en dossieranalyse. Geconcludeerd is dat Begeleid Leren, vooral het 5-stappenmodel met hulpbronnen, een toegankelijke werkwijze is die structuur biedt, goed aansluit op de schoolsetting en ruimte geeft voor zelfregie aan de student. Wel is de aanpak tijdsintensief en deze vraagt om goede onderlinge afstemming. MBO Utrecht gaat verder met de werkwijze.

Voor wie is het?

Primair voor mbo-studenten met psychische problemen en hun ouders. Daarnaast zijn de resultaten van belang voor stakeholders die betrokken zijn bij studenten op het mbo, niet alleen in Utrecht, maar ook daarbuiten. Naast docenten en mentoren gaat het daarbij om (toekomstige) schoolmaatschappelijk werkers, studentdienstverleners, aandachtsfunctionarissen zorg, plus coaches en medewerkers van het buurtteam.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Marja van Bon-Martens
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan