AWTJ Utrecht | Project 737300006
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjutrecht.nl en lees de publiekssamenvatting

Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht: leren voor de toekomst

Wat is het?

Binnen het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht worden praktijkprofessionals, docenten, studenten, jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar gebracht rond thema’s uit het brede jeugddomein. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en het onderwijs en de praktijk goed op elkaar te laten aansluiten. Zodat (toekomstige) jeugdprofessionals nog beter toegerust zijn om bij te dragen aan een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jeugd en gezin.

Wat levert het op?

Het leernetwerk ontwikkelt samen met de betrokkenen verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Binnen het project is een reflectiewijzer ontwikkeld als handzaam instrument voor jeugdprofessionals. (Toekomstige) jeugdprofessionals leren door regelmatig op ervaringen te reflecteren. Deze reflectiewijzer helpt daarbij. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten (zogeheten ‘oogstdialogen’) georganiseerd waar veel waardevolle kennis is gedeeld en ideeën voor (onderwijs)producten zijn ontstaan. De werkvorm ‘multiactorintervisie’ is ontwikkeld en wordt geëvalueerd. Kleine groepjes van 5 tot 8 actoren met diverse achtergrond komen rond de 5 keer bij elkaar om met en van elkaars concrete praktijkervaringen te leren. Het thema is ‘samenwerking’ en het primaire doel is persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers. De diversiteit aan perspectieven levert een sterk leereffect op voor alle deelnemers.

Voor wie is het?

De resultaten zijn niet alleen van belang voor de betrokken partners in Utrecht maar ook voor vergelijkbare opleidingen en praktijkinstellingen in het land. Werkvormen als de oogstdialoog zijn breed inzetbaar door projecten voor praktijkgericht onderzoek.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Renske Schamhart
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan