AW ADHD en druk gedrag | Project 737200015
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.adhdendrukgedrag.nl en lees de publiekssamenvatting

Druk & Dwars

Wat is het?

Het project stoelt op ‘stepped diagnosis’, een methode die als doel heeft overdiagnostiek van ADHD bij kinderen te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. De aanpak bestaat eruit dat ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers hulp krijgen zonder dat er een ADHD-classificatie is toegekend. Kinderen en gezinnen die met Druk & Dwars onvoldoende geholpen zijn, worden verwezen naar specialistische zorg.

Themagroep

De themagroep ‘Voorlichting’ is aan het Druk &Dwars-project gekoppeld. Opbrengsten van deze themagroep zijn een voorlichtingsbrochure ‘Druk, impulsief of onoplettend … ADHD?’ en de ontwikkeling van een serie vlogs waarin experts antwoord geven op vragen van ouders en kinderen.

Wat levert het op?

De aanpak bestaat uit 3 pijlers. Allereerst is er voorlichting over druk gedrag en ADHD (in de media, met lezingen live en online, via websites) in de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt vóór en tijdens de implementatie van ondersteuningsprogramma’s voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De tweede pijler is het beschikbaar maken van de ouderbegeleiding van ‘Druk & Dwars’ voor ouders van kinderen zonder ADHD-classificatie. Zo kunnen ook ouders die liever geen diagnostisch label voor hun kind willen toch hulp krijgen. De derde pijler zijn laagdrempelige groepsprogramma’s voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers, waarin zij handvatten krijgen voor het omgaan met druk gedrag in de groep. Deze hulp bevat dezelfde opbouw en principes als de oudercursus, zodat drukke en dwarse kinderen waar wenselijk een consistente benadering kunnen krijgen; thuis, op school en op de kinderopvang.

Voor wie is het?

Ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten van drukke en dwarse kinderen.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Laura Batstra
[email protected]

Bekijk ook: Voucher: Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag

Publicatie: Versterk de opvoedingsomgeving – een decennium Druk & Dwars

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan