AW SAMEN | Project 737200005 & project 73700095003
Meer weten over deze werkplaats? Lees hier de publiekssamenvatting

1. Gezin aan Zet & 2. Gezin aan Zet: online tool ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’

Wat is het?

In dit project is samen met 6 jeugd- (en gezins)teams uit de regio Holland Rijnland en de gemeente Den Haag in kaart gebracht wat werkt en wat belemmeringen zijn in het werken in multidisciplinaire jeugd- (en gezins)teams. Daarbij is onderzocht wat de transformatiedoelen, die richting geven aan de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, betekenen voor professionals en gezinnen, en wat er nodig is om deze doelen te realiseren. Tot slot zijn professionals ondersteund in reflecteren en evalueren aan de hand van de onderzoeksresultaten en feedback vanuit ouders en jongeren. En op basis van input vanuit de gemeente en het team zelf, om zo het lerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken.

Wat levert het op?

De onderzoekers hebben samen met professionals uit de teams de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ ontwikkeld. Aan de hand van een advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen op een laagdrempelige manier verbeterd worden. Op www.bouwstenenevalueren.nl is naast de handleiding ook een online tool te vinden met praktische tips en aanknopingspunten voor professionals in de jeugdsector. De tool helpt bij het verbeteren van casuïstiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met gezinnen en ketenpartners. De tool stelt professionals in staat de handleiding flexibel te gebruiken en genereert op basis van een ingevulde QuickScan een verbeterplan op maat.  Kijk hier voor een overzicht van alle opbrengsten van dit project.

Voor wie is het?

Multidisciplinaire jeugd- (en gezins)teams, (toekomstige) jeugdhulpprofessionals.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Laura Nooteboom
[email protected]

Lees ook het interview met Laura Nooteboom in de eindpublicatie van AW SAMEN.

Kennisvoucher: Handleiding en tool: Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan