AWJ Inside-Out | Project 737200012
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.insideout.nl en lees de publiekssamenvatting

Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers

Wat is het?

Het doel van het project was het samenbrengen van beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp en daarover een gesprek op gang te brengen tussen cliënten, aanbieders van jeugdhulp en gemeenten; de zogeheten Transformatiedialoog.

Wat levert het op?

Het project laat zien dat het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid gesprekken te voeren tussen cliënten, hulpverleners en beleidsmakers (vóór de transitie van de jeugdzorg bestond deze manier van werken nog niet). Deze gesprekken helpen jeugdhulporganisaties om een cultuur van leren en verbeteren te realiseren en gemeenten om meer zicht te krijgen op wat nodig is om de jeugdhulp te verbeteren. Ook heeft het project geleid tot nieuwe samenwerkingen en tot inzicht in processen om gegevens bij elkaar te brengen. Er is een draaiboek Verhalen achter de cijfers ontwikkeld voor de organisatie en uitvoering van een Transformatiedialoog. Door de ‘verhalen achter de cijfers’ op te halen, krijgen gemeenten en zorgorganisaties meer inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de door hen geboden hulp. Daardoor kunnen zij beter bijsturen en uiteindelijk betere zorg en ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Voor wie is het?

Voor cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, onderwijs en onderzoekers.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Rachel van der Rijken
[email protected]

Bekijk ook: VOUCHER ‘Triage-instrument RISQ-SV: Meteen het juiste doen… beter én goedkoper

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan