AWJ Noord-Brabant | Project 737200008 
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website en lees de publiekssamenvatting

Verbetering van de toegang tot de jeugdhulpverlening: handvatten voor de jeugdgeneralisten

Wat is het?

Doelstelling van dit project was het bieden van handvatten aan jeugdgeneralisten, die ze kunnen inzetten bij het proces van gezamenlijke besluitvorming rondom passende hulp voor gezinnen.

Wat levert het op?

In nauwe samenwerking met professionals en ouders is een digitale beslistool BRAM (Beslissen, Reflecteren & Analyseren Met ouders en jeugdigen) ontwikkeld. Deze tool kan ingezet worden wanneer er verschil van inzicht bestaat tussen ouders, jeugdigen en professionals, zodat zij op een gestructureerde manier met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Dit helpt bij het maken en onderbouwen van gezamenlijke beslissingen binnen de jeugdhulpverlening. Avans Hogeschool is eigenaar van deze tool.

Voor wie is het?

(Toekomstige) professionals binnen de jeugdhulpverlening.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Eva Blaauw en Monique Cornelisse
[email protected]
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan