ST-RAW | Project 737200006
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

Doen we de juiste dingen?

Wat is het?

In dit Rotterdamse project is onderzocht of we op de goede weg zitten met de transformatie van het jeugdstelsel. Er kwamen vragen aan de orde als: hoe kunnen we als gemeenten en professionals de eigen kracht van gezinnen stimuleren? Wat weten we al wel, wat nog niet? En wat verstaan we precies onder eigen kracht?

Wat levert het op?

3 jaar onderzoek naar het Rotterdamse jeugdstelsel laat over het algemeen gunstige ontwikkelingen zien. Kinderen en gezinnen die eerst slecht bereikt werden, zijn nu beter in beeld (onder andere kinderen uit migrantengezinnen). Jonge kinderen (0-4) jaar ontvangen relatief meer jeugdhulp. De rol van het wijkteam is groter geworden. Daardoor is er waarschijnlijk meer passende hulp gegeven. De meeste cliënten zijn tevreden, maar uit gesprekken blijkt dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Er zijn ook ongunstige ontwikkelingen. Er zijn bijvoorbeeld meer crisisinterventies nodig geweest. Uit een inventarisatie blijkt dat jeugdhulpaanbieders in regio Rijnmond veel interventies gebruiken om eigen kracht te versterken. Over de effectiviteit van veel deze interventies blijkt helaas weinig bekend. Het project heeft diverse (beleids-)rapporten opgeleverd en een serie cliëntportretten voor en na de transitie. Het is een verzameling persoonlijke verhalen die stof tot nadenken biedt bij de discussie over de benodigde transformatie in de jeugdsector. Er zijn kennisateliers, workshops en bijeenkomsten georganiseerd om de resultaten te delen met huidige en toekomstige professionals, met cliëntvertegenwoordigers en met mensen uit beleid, onderzoek en opleidingen. Dit heeft inzicht opgeleverd in de ontwikkeling van jeugdhulpgebruik en in het gebruik van eigenkrachtinterventies op stedelijk niveau, op het niveau van de professional en dat van de cliënt (jongeren en ouders).

Voor wie is het?

Ouders, praktijkprofessionals, beleidsmedewerkers, opleiders, managers en bestuurders in de jeugdsector.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Wilma Jansen
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan