ST-RAW | Project 737100001 
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd

Wat is het?

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dat gebeurt door het aanbieden van trainingen Live Online Leren (LOL) over specifieke thema’s, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast is er intervisie aan de hand van eigen casuïstiek in kleine groepjes. Deze intervisie gebeurt  met een experttrainer voor een ‘digitale klas’.

Wat levert het op?

Het project draagt bij aan betere hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het helpt jeugdprofessionals om een betere aansluiting te vinden bij deze jeugdigen en gezinnen, een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en gepaste hulp te bieden. Het voorziet in de behoefte van professionals aan praktische handvatten en informatie rondom cultuursensitief werken.

Voor wie is het?

Professionals die werken met gezinnen met een migratieachtergrond die kampen met en ggz-, lvb-, en/of multiproblematiek. Het gaat om professionals vanuit de gemeente, sociale wijkteams of een jeugdhulp- of jeugdzorgorganisatie.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Drs. K.L.R. Logghe
[email protected]

Alle trainingen worden aangeboden via www.study2go.nl.
Bekijk ook de Voucher: LOL-training: Cultuursensitieve kennis voor professionals

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan