AW ADHD en druk gedrag | Project 737200015
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.adhdendrukgedrag.nl en lees de publiekssamenvatting

Laagdrempelige zorg voor druk gedrag en ADHD

Wat is het?

Het project wil de inzet van laagdrempelige zorg voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag bevorderen, thuis via ouders en op school via de leerkracht. Laagdrempelig betekent dat ouders en leerkrachten programma’s kunnen inzetten voor kinderen met ongeconcentreerd, druk/impulsief of opstandig gedrag, ongeacht of er sprake is van een diagnose. Voor scholen gaat het om de implementatie van ‘Druk in de Klas’. ‘Aan de slag met Druk en Opstandig Gedrag’, een gedragstherapeutisch zelfhulpprogramma voor ouders, wordt op effectiviteit onderzocht.

Themagroep

Aan het project is de themagroep ‘Niet-medicamenteuze hulp’ gekoppeld. Deze werkt aan een factsheet  en 4 PowerPoint-presentaties over aanbevolen behandelingen voor kinderen en jongeren met ADHD. Deze zijn gebaseerd op de Zorgstandaard ADHD uit 2019 en toegespitst op professionals in de specialistische zorg en in het voorveld, leerkrachten primair onderwijs en ouders.

Wat levert het op?

Druk in de Klas’ beoogt het functioneren van kinderen met druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag in de basisschoolleeftijd vroegtijdig te verbeteren. Leerkrachten krijgen informatie en leren technieken om gewenst gedrag van leerlingen in de klas te versterken en ongewenst gedrag om te buigen. Er is een universeel deel voor de hele klas en een individueel deel voor een specifieke leerling. Het programma bestaat uit een werkboek en online leerkrachtondersteuning. ‘Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag’ geeft ouders handvatten om beter om te gaan met druk, impulsief, ongeconcentreerd en/of opstandig gedrag van hun kind. Ouders doorlopen het programma zelfstandig met een werkboek en in een online omgeving. Zij leren zelfstandig verschillende gedragstherapeutische technieken, zoals het aanbrengen van structuur, het opstellen van regels en het geven van complimenten. Er zijn 11 modules met uitleg over de technieken en online oefeningen, die ouders in ongeveer 15 weken doorlopen. Op basis van de resultaten van het effectonderzoek wordt de oudertraining zo nodig geoptimaliseerd.

Voor wie is het?

Voor ouders en leerkrachten van kinderen met ongeconcentreerd, druk, impulsief en/of opstandig gedrag, al dan niet met een diagnose ADHD. En voor gemeenten en jeugdhulpprofessionals die de hulp voor deze kinderen willen optimaliseren.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Marjolein Luman
[email protected]

Jaap Oosterlaan
[email protected]

Suzanne de Jong
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan