AWJ Noord-Brabant | Project 737200008 
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website en lees de publiekssamenvatting

Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen.

Wat is het?

Doel van dit project was het ontwikkelen van kennis over de samenhang tussen de organisatie van zorg in gemeenten en het inschakelen van specialisten.

Wat levert het op?

Een van de belangrijkste conclusies uit dit project is dat de inrichting van de toegangsorganisatie slechts ten dele invloed heeft op de inzet van specialistische hulp. Er zijn namelijk veel factoren die samenhangen met de inzet van specialistische hulp, zoals preventieve activiteiten, inzet van het zogeheten voorliggende veld, werk- en regeldruk, doorverwijzen door huisartsen en kostenaspecten. Op basis van de resultaten van het onderzoek is de aanbeveling om te investeren in kwaliteitsmonitoring (uitval, cliëntentevredenheid, doelrealisatie) en de uitkomsten hiervan te bespreken met zorgaanbieders. Daarnaast bevelen de onderzoekers aan de werking van de verschillende factoren die van invloed lijken te zijn op de inzet van specialistische hulp, op casusniveau te onderzoeken. Dat maakt het mogelijk te bepalen of het jeugdstelsel in de praktijk functioneert zoals dat beleidsmatig en bestuurlijk is beoogd in de Jeugdwet.

Voor wie is het?

Beleidsadviseurs Jeugd bij gemeenten en onderzoekers.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Arthur Rijkers
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan