KeTJA | Project 737200002
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.neja.nl/ketjaa en lees de publiekssamenvatting

Doorontwikkeling van de basismethodiek OKT

Wat is het?

Doorontwikkeling van de basismethodiek van de ouder- en kindteams (OKT) in Amsterdam: het expliciteren en onderbouwen van de werkwijze.

Wat levert het op?

De werkwijze van het OKT heeft de afgelopen jaren vorm gekregen. Centrale thema’s in het werk van de teams zijn: werken aan eigen kracht, werken aan veiligheid, samenwerken met ouders en ketenpartners, en diversiteitsgevoelig werken. Dit project heeft geholpen bij het maken van keuzes rond het inrichten van het proces van ‘vraag naar aanbod’ (binnen OKT wordt dit het primair proces genoemd) en de keuzes rond de te hanteren interventies op het terrein van opvoedsteun (Triple P en oplossingsgericht werken). Een werkzame factor in jeugdhulp en jeugdbescherming is het goed aansluiten bij cliënten om zo een goede werkrelatie (alliantie) op te bouwen. Dit is ook een van de lastigste onderdelen van het werk: het sámen zoeken naar wat er nodig is en daar sámen aan werken vergt veel tijd, maar levert ook veel op. Concrete producten: 2 beleidsondersteunende rapporten Rapport Vraagverheldering; Rapport Opvoedondersteuning; vier handreikingen (waarvan 1 interne publicatie) Handreiking Samenwerken met gezinnen en ketenpartners; Handreiking Versterken van eigen kracht; Handreiking Werken met culturele diversiteit. Een lesboek (in wording) waarin de kennis uit de handreikingen en de portaalvragen worden meegenomen.

Voor wie is het?

Praktijkprofessionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, hbo-opleiders en studenten Social Work Jeugd/uitstroomprofiel jeugdzorgwerker en opleiders en studenten HBO Pedagogiek.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Leonieke Boendermaker
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan