AW Risicojeugd | Project 737200004
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awrj.nl en lees de publiekssamenvatting

Monitoring risicojeugd

Wat is het?

Doel van dit project was het ontwikkelen van een systeem van monitoring van risicojeugd en het uitvoeren van monitoring bij de 5 proeftuinen Screening & Diagnostiek (S&D) en Kleinschalige Voorziening (KV).

Wat levert het op?

Een groep risicojeugd die verdacht wordt van delictgedrag is vanaf het moment van voorgeleiding tot gemiddeld 14 maanden na uitstroom uit de KV gevolgd. Ook zijn er interviews afgenomen met medewerkers, jongeren, ouders en ketenpartners. De monitor van de afgelopen 3,5 jaar heeft, naast concrete resultaten over deze doelgroep, ook kennis opgeleverd over de informatie die nodig is voor monitoring en evaluatie. Welke informatie is beschikbaar, op welke manier wordt deze informatie nu vastgelegd en welke informatie ontbreekt juist nog? De afgelopen 3 jaar is de KV Amsterdam, die de langste doorlooptijd had, het intensiefst gemonitord. Dit leverde een eindrapport Monitor KV Amsterdam op, waarin de doelgroep, het KV-traject, de situatie na uitstroom, werkzame elementen, knelpunten, en concrete aanbevelingen voor doorontwikkeling van de werkwijze beschreven werden. Naast het eindrapport leverde het project ook een werkwijzebeschrijving van KV Amsterdam op, 2 factsheets over de Kleinschalige Voorziening Amsterdam en een eindrapport en factsheet over de monitoring van de 6 proeftuinen S&D en KV. De opbrengsten van het onderzoek vormden een belangrijke onderbouwing voor het besluit van de minister voor Rechtsbescherming (juni 2019) om het stelsel voor de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren te hervormen: de KV Amsterdam krijgt een definitief karakter en er worden landelijk nog 4 KV’s opgezet.

Voor wie is het?

Jongeren die verdacht worden van delictgedrag en hun ouders. Voor hen wordt met hulp van de monitor een nieuw alternatief zorg- en begeleidingsaanbod ontwikkeld met een lager fysiek beveiligingsniveau: kleinschalig, lokaal en integraal, gericht op het bevorderen van beschermende factoren. De resultaten zijn (in Nederland en internationaal) van belang voor zowel praktijkprofessionals en hun managers/bestuurders als beleidsmedewerkers binnen de forensische jeugdzorg.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Fleur Souverein
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan