AW ADHD en druk gedrag | Project 737200015
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.adhdendrukgedrag.nl en lees de publiekssamenvatting

De Proefstopstudie

Wat is het?

Kun je met een zogeheten proefstop vaststellen of doorgaan met medicatie voor druk, impulsief en/of ongeconcentreerd gedrag nodig is? De proefstop wordt bij de start van de medicatie met het kind en de ouders afgesproken. Het gaat om 2 aaneensluitende periodes van 2 weken die na 1 jaar medicatiegebruik worden gepland. De proefstop is geblindeerd:  het kind krijgt in een van de periodes een placebo (nepmedicijn) en in de andere periode het echte medicijn. De apotheek randomiseert de volgorde per kind. De proefstop moet uitwijzen of het medicijn nog meerwaarde heeft voor het kind.

Themagroep

De themagroep ‘ADHD-medicatie’  is aan het project gekoppeld. Deze themagroep heeft persberichten en artikelen geschreven, waaronder een bijdrage aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Daarin zijn knelpunten in het juist gebruik van methylfenidaat beschreven en is uitgewerkt hoe de themagroep veelbelovende methoden ontwikkelt om deze aan te pakken.

Wat levert het op?

Er nog nauwelijks beleid voor het systematisch stoppen van voorgeschreven ADHD-medicatie. Dit  werkt langdurig gebruik in de hand. Als een proefstop een goede manier is om jaarlijks te evalueren of medicatie nog meerwaarde heeft, kan onnodig langdurig gebruik worden teruggedrongen . Het project leidt tot een systematische aanpak voor een jaarlijkse medicatie-evaluatie, toe te voegen aan de Zorgstandaard ADHD.

Algemene opbrengsten

Naast bovengenoemde resultaten en opbrengsten zijn er samenwerkingen van de themagroepen en onderzoeksprojecten geweest. Dit heeft geleid tot publicaties in BalansMagazine en Kind en Adolescent Praktijk, en tot een nieuwe serie vlogs.

Voor wie is het?

Voor kinderen en jongeren met ADHD en hun ouders, en daarnaast voor praktijkprofessionals, beleidsmedewerkers, opleiders en managers/bestuurders.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Pieter Hoekstra
[email protected]

Paul Rosenau
[email protected]

https://www.accare.nl/child-study-center/onderzoeken/proefstop-methylfenidaat

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan